Siirry sisältöön

Uudenmaan liitto

Maakunnan tulevaisuutta rakentamassa

Uudenmaan liitto on maakunnan tulevaisuuden tekijä. Kehittämis- ja suunnittelutyön avainteemoja ovat asukkaiden hyvinvointi, alueen vetovoimaisuus, hiilineutraalius, kansainvälisyys sekä toimiva alue- ja yhdyskuntarakenne. Uudenmaan liitto haluaa vaalia kestävän kasvun edellytyksiä Uudellamaalla, jossa asuu lähes kolmannes suomalaisista.

Uudenmaan liitto 26 jäsenkunnan muodostama kuntayhtymä. Päätöksenteossa kuuluu alueen kuntien ääni, mikä erottaa liiton muista aluehallinnon toimijoista. Liiton ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla. Käytännön työtä johtaa valtuuston valitsema maakuntahallitus. Kunnianhimoisen strategian mukaan Uudenmaan liitto haluaa olla maailmanluokan kehittäjä.

Uudenmaan liiton työ perustuu strategioihin, ohjelmiin ja maakuntakaavoihin. Niiden takana on paljon yhteistä suunnittelu- ja kehittämistyötä Uudenmaan toimijaverkoston kanssa. Niitä myös toteutetaan yhteistyössä. Tavoitteita tukemaan Uudenmaan liitto ohjaa hankerahoitusta alueen toimijoille ja tukee EU-hankkeiden valmistelua. Uudenmana liitto on myös vahva kansainvälinen toimija.