Gå till innehåll

Nylands förbund

Framtidsbyggare i landskapet

Nylands förbund formar landskapets framtid. Nyckelteman för vårt utvecklings- och planeringsarbete är invånarnas välbefinnande, områdets attraktionskraft, klimatneutralitet, internationalitet och en välfungerande region- och samhällsstruktur. Vi vill värna om förutsättningarna för en hållbar tillväxt i Nyland med 1,7 miljoner invånare.

Vi är en samkommun med 26 medlemskommuner. Kommunernas röst hörs i vårt beslutfattande, och det skiljer oss från de övriga aktörerna inom regionförvaltning. Den högsta beslutanderätten ligger hos landskapsfullmäktige som valts av medlemskommunerna. Det praktiska arbetet leds av landskapsstyrelsen. Enligt vår ambitiösa strategi vill vi vara en utvecklare i världsklass.

Vårt arbete baserar sig på strategier, program och landskapsplaner. Bakom dem ligger mycket gemensamt planerings- och utvecklingsarbete i samråd med det nyländska nätverket av aktörer. De genomförs givetvis också i samarbete. Vi är också en stark internationell agerare.