Siirry sisältöön
Auringonlasku, vihreitä puskia, meri ja horisontissa kaupunki.

Syksyn 2022 ensimmäinen uutiskirje!

5. syyskuuta 2022

Tervehdys Brysselistä!

Helsinki EU Officen väki on palannut kesälomiltaan Brysseliin akut ladattuina. Syyskausi onkin pyörähtänyt käyntiin myös EU-kentällä ja edessä on erityisesti vilkas syksy tapahtumien saralla: EU:n tutkimus- ja innovaatiopäivät järjestetään virtuaalisesti syyskuun lopussa, EU:n alueiden ja kaupunkien viikkoa vietetään lokakuussa ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen “Unionin tila” -puhe – yksi vuoden odotetuimmista tapahtumista – pidetään syyskuun 14. päivänä. Puhe käsittelee EU:n kulunutta vuotta ja asettaa puitteet komission ensi vuoden työohjelmalle. 

Energia-asiat ovat tapetilla niin kotimaassa kuin EU:ssakin ja heinäkuussa Euroopan komissio julkaisi kaasukysynnän vähentämissuunnitelman, jota käsittelemme tässä syksyn ensimmäisessä uutiskirjeessä. Lisäksi nostoja myös liikenne-, koulutus- ja tutkimussektoreilta. Tuttuun tapaan olemme poimineet muutaman noston keskeisistä julkisista kuulemisista ja kirjeen lopusta löydät myös yhteenvedon syksyn kiinnostavimmista tapahtumista.

Mukavaa alkusyksyä!

Lue selainversio tästä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Euroopan komission puheenjohtaja Von Der Leyen pitää vuosittaisen Unionin tila -puheen syyskuussa!

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää kolmannen Euroopan unionin tilaa käsittelevän puheensa 14. syyskuuta 2022. Puheessaan puheenjohtaja luo katsauksen kuluneen vuoden saavutuksiin ja esittelee visionsa Euroopan tulevaisuudesta. Puhetta seuraa täysistuntokeskustelu, joka käynnistää Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa käytävän vuoropuhelun komission vuoden 2023 työohjelman valmistelusta.

Von der Leyenin johtama komissio otti uuden kunniahimoisen suunnan joulukuussa 2019 kohti vihreämpää, digitaalisempaa ja oikeudenmukaisempaa Euroopan unionia. Laajamittaisista Eurooppaa koettelevista kriiseistä – kuten Covid-19 pandemia ja sota Ukrainaa vastaan – huolimatta, komissio on pitänyt kiinni linjauksistaan. Kuluneen vuoden aikana komissio on esitellyt REPowerEU -suunnitelman, jonka tavoitteena on EU:n asteittainen irtautuminen Venäjän fossiilisista polttoaineista ja varmistaa Euroopan energian toimitusvarmuus. Suunnitelman seurauksena on tehty mittaavia vihreää siirtymää edistäviä investointeja, jotka täydentävät komission jo aikaisemmin laatimia kunnianhimoisia tavoitteita kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. Lisäksi kuluneen vuoden aikana on keskitytty edistämään Euroopan digitaalista vuosikymmentä laatimalla sääntöjä, jotka muovaavat digitaalista tulevaisuutta sekä tekevät teknologian käytöstä turvallisempaa ja luotettavampaa. Covid-19 pandemian aikana Euroopan komissio on tukenut EU-jäsenmaita taudin vastaisessa taistelussa ja NextGenerationEU-elpymissuunnitelman kautta ohjattu rahoitus kansalaisille, yrityksille ja sijoittajille on antanut puhtia talouden elpymiseen ja uudistamiseen kriisin jälkeisessä maailmassa.

Von der Leyen luo puhessaan myös vision tulevaisuuden EU:sta. Tuleva vuosi työohjelmineen jatkaa todennäköisesti edellä mainittujen asioiden ratkomista ja toimeenpanoa. Luultavasti ensi vuonna keskitytään energiavarmuuden rakentamiseen ja fossiilisista polttoaineista irtautumiseen, digitaalisen vuosikymmenen rakentamiseen sekä vihreään siirtymään. Lisäksi oikeudenmukaisuuteen ja turvallisuuteen kytkeytyvän työn oletetaan pysyvän keskeisinä asioina poliittisella agendalla.

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää kolmannen unionin käsittelevän puheensa 14. syyskuuta 2022 klo. 09.00 CET. Puhetta voi seurata suorassa lähetyksessä Euroopan parlamentin verkkosivuilla, mutta ei huolta jos jäät paitsi – puheesta löytyy tallenne katsottavaksi jälkikäteen.

Euroopan komission “Unionin tila”-verkkosivu(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Energiaa säästöön tulevan talven varalle

Euroopan komissio ehdotti  20. heinäkuuta 2022, kaasukysynnän vähentämissuunnitelmaa Euroopan unionin suojaamiseksi kaasutoimitusten leikkauksilta. Syynä ovat huolet Venäjän kaasutoimitusten leikkauksista nykyisen geopoliittisen tilanteen vuoksi. Vähentämissuunnitelma merkitsee kaasun käytön laskemista Euroopassa 15 prosentilla ensi maaliskuuhun saakka, minkä lisäksi komissio on ehdottanut uutta lainsäädäntöä suunnitelman toimeenpanemiseen. Kuluttajia, julkishallintoja, kotitalouksia, energiantoimittajia ja teollisuusalan toimijoita kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä kaasun säästämiseksi talven varalle. Parantaakseen EU:n mahdollisuuksia hankkia vaihtoehtoisia kaasutoimituksia komissio aikoo myös nopeuttaa toimituslähteiden monipuolistamista, mikä voi tarkoittaa kaasun yhteisostoja.

Komission uudessa asetusehdotuksessa on päämääränä asettaa tavoitteet EU-jäsenvaltioille kaasunkysynnän vähentämiseksi15 prosentilla siten, että vähennys toteutuisi aikavälillä 1. elokuuta 2022 ja 31. maaliskuuta 2023. Asetusehdotus sisältäisi myös komissiolle mahdollisuuden julistaa unionin hälytystilan, joka velvoittaisi kaikki EU:n valtiot vähentämään kaasun kysyntää. Hälytystila käynnistyisi, jos vakava kaasupula uhkaisi Eurooppaa tai kaasun kysyntä olisi erityisen korkealla. Tästä syystä EU:n jäsenmaiden olisi päivitettävä ja sopeutettava kansalliset suunnitelmansa ollakseen linjassa EU-tason vähennystavoitteiden kanssa. Lisäksi jäsenmaiden on raportoitava edistymisestä komissiolle kahden kuukauden välein. Vähennyssuunnitelmassa keskitytään korvaamaan kaasu muilla polttoaineilla, pääasiallisesti uusiutuvilla ja puhtailla energialähteillä sekä energian säästöillä kaikilla sektoreilla. Tämän toteuttamiseksikomissio on kehottanut jäsenvaltioita käynnistämään tiedotuskampanjoita lämmityksen ja jäähdytyksen vähentämiseksi, sekä toimeenpanemaan EU:n energiansäästösuunnitelman(siirryt toiseen palveluun).

Vähentämissuunnitelman ja asetusehdotuksen kautta EU pyrkii turvaamaan tulevan talven energiavarastot ja -toimitukset, ja näin ollen välttämään kaasupulaa kylminä kuukausina. Kaasukysynnän vähentäminen tukee Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja 55-valmiuspaketintavoitteita poistamalla asteittain riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja lujittamalla EU:n energiantehokkuutta.

Lue Euroopan komission lehdistötiedote tästä(siirryt toiseen palveluun)

Kaksi kumppanuushakua on avautunut EU:n kaupunkiagendan alla

Euroopan unionin kaupunkiagendan (Urban Agenda for the EU) alla on avautunut kaksi uutta kumppanuushakua. EU:n kaupunkiagenda on kumppanuusohjelma, jossa Euroopan komissio, EU-maiden ministeriöt, kaupunkien hallintoelimet ja muut sidosryhmät tekevät yhteistyötä ja edistävät parempaa lainsäädäntöä, helpottavat rahoituksen saantia ja lisäävät tiedonvaihtoa kaupunkeja koskevista kysymyksistä. Kaupunkiagendan uudistus vahvistettiin Ljubljanan sopimuksella 26. marraskuuta 2021. Tämän sopimuksen mukaisesti EU:n kaupunkiagendaan on nyt avautunut uusi kumppanuushakukierros, jonka teemoina ovat kestävä matkailu sekä kaupunkien viherryttäminen.

Kaupunkien viherryttäminen kumppanuudessa keskitytään vihreään ja siniseen infrastruktuuriin kaupunkiympäristössä, joka linkittyy usealle ensisijaiselle sektorille, kuten kestävä liikenne, vesihuolto, kaupunkiviljely ja rakennettu ympäristö. Kumppanuudella nähdään suuri merkitys vastaamaan kaikenkokoisten kaupunkien haasteisiin ja tarpeisiin biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Kumppanuus on linjassa kaupunkien tavoitteiden kanssa parantaa kansalaisten hyvinvointia edistämällä mm. puhtaampaa ilmanlaatua, kansalaisten osallistavuutta ja esteettisempää kaupunkiympäristöä.

Kestävän matkailun kumppanuuden tarkoituksena on edistää matkailun elpymistä Euroopassa pandemian jälkeen. EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttaminen on kaupunkimatkailun keskiössä. Lisäksi kestävän matkailun tarkoituksena on panostaa paikalliseen sosioekonomiseen kehitykseen.

Kumppanuuksiin voivat hakea mukaan EU-jäsenvaltiot, kaupungit ja niiden yhteenliittymät, alueet ja muut sidosryhmät.

Kaupunkiagendan kumppanuuksissa sen jäsenet kehittävät yhdessä tavoitteellista työskentelyä ohjaavat toimintasuunnitelmat:

  • Parantaakseen nykyistä sääntelyä kaupunkialueiden ja kaupunkien haasteiden ratkaisemiseksi
  • Kehittääkseen kaupunkialueiden innovatiivisia ja käyttäjäystävällisiä rahoituslähteitä
  • Tukeakseen tiedon jakamista ja kehittämistä (tutkimukset, hyvät käytännöt)

Hakuikkuna kaupunkien viherryttämisen ja kestävän matkailun kumppanuuksiin on avoinna 16. syyskuuta 2022 asti.
 Ilmoittautuminen kestävän matkailun kumppanuuteen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Ilmoittautuminen kaupunkien viherryttäminen kumppanuuteen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Lue Euroopan komission tiedote(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)


EU:n kaupunkiagendan toteuttamiseksi on perustettu 14 temaattista kumppanuutta, jotka perustuvat Amsterdamin sopimuksen (2016) suuntaviivoihin.

Lue lisää EU:n kaupunkiagendasta(siirryt toiseen palveluun)

Uudet suuntaviivat tiedon hyödyntämisen politiikalle on julkaistu

Euroopan komissio hyväksyi elokuussa neuvoston ehdotuksen tiedon hyödyntämisen politiikkaa ohjaavista suuntaviivoista. Suuntaviivojen tarkoituksena on lisätä tiedon sosiaalista ja taloudellista arvoa sekä parantaa tutkimustulosten ja niissä syntyvän datan hyödyntämistä kestävien ratkaisujen kehittämisessä aidosti ja laajamittaisesti. Suuntaviivat harmonisoivat politiikan periaatteita ja toimenpiteitä kaikilla politiikan tasoilla ja antavat ohjeistuksen sille, miten tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa syntyvät tulokset voidaan hyödyntää yhteiskunnassa konkreettisesti.

Tiedon hyödyntämistä ohjaavien periaatteiden kehittämistä ehdotettiin alunperin syyskuussa 2020 annetussa komission tiedonannossa “Uusi aikakausi tutkimuksen ja innovoinnin alalla” ja se sisällytettiin eurooppalaisen tutkimusalueen politiikkaohjelmaan vuosille 2022–2024. Myöhemmin tänä vuonna annettava neuvoston suositus on yksi uuden eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) virstanpylväistä.


Euroopan komission lehdistötiedote(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Valmistautuminen EU:n digitaaliseen aikakauteen: Kaksi uutta kannanottopyyntöä on julkaistu digitaalisten taitojen edistämiseksi

Digitaalisten taitojen taso on ollut Euroopassa heikko jo ennen COVID-19 pandemiaa ja vuosia kestänyt pandemia on edelleen lisännyt digitaalisten taitojen kysyntää. Terveyskriisi on osoittanut, miten tärkeää jäsenmaissa on luoda ympäristö, joka mahdollistaa osallistavan, laadukkaan ja saavutettavan digitaalisen koulutuksen. Tämä edellyttää jäsenmaissa monimuotoista yhteistyötä sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoiden välillä.
Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman (2021–2027) mukaisesti Euroopan komissio suunnittelee kahta uutta aloitetta, joiden tavoitteena on edistää EU-tason yhteistyötä edellä mainittujen digitaalisen koulutuksen haasteiden ratkaisemiseksi. Aloitteet on määrä julkistaa vuoden 2023 alkupuolella (Q1 2023). Nyt sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa komission valmistelutyöhön vastaamalla avoimiin kannanottopyyntöihin, jotka umpeutuvat 16. syyskuuta. Aloitteet ovat komission ehdotuksia neuvoston suosituksiksi, joiden avulla määritellään jäsenmaita tukevia toimia, joiden avulla pyritään varmistamaan, että kaikilla olisi pääsy digitaaliseen koulutukseen ja että digitaalisten taitojen edistäminen olisi mahdollista kaikilla koulutustasoilla.

Digitaalinen koulutus – onnistumisen mahdollistavat tekijät” -aloitteella pyritään tukemaan jäsenvaltioita koulutusjärjestelmiensä digitaalisessa muutoksessa määrittelemällä tehokkaan ja osallistavan digitaalisen koulutusekosysteemin mahdollistavat tekijät. Aloitteen tavoitteena on nykyaikaistaa koulutusjärjestelmiä kaikilla koulutuksen tasoilla, mikä vahvistaisi alueellista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta, samalla edistäen talouskasvua ja kilpailukykyä.

Digitaaliset taidot – tarjonnan parantaminen” -aloitteen tavoitteena on luoda koordinoitu lähestymistapa digitaalisen taitojen edistämiseksi kaikilla koulutustasoilla. EU:n digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden mukaisesti 80 prosentilla aikuisista olisi oltava vähintään perustason digitaaliset taidot vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi komission tavoitteena on, että Euroopassa työskentelisi 20 miljoonaa ICT-asiantuntijaa vuoteen 2030 mennessä.  

Komission palautejaksot ovat vielä avoinna 16. syyskuuta 2022 asti! Nyt on siis otollinen mahdollisuus kertoa mielipiteesi komission työn tukemiseksi.

Digitaaliset taidot – julkinen kuuleminen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Digitaalinen koulutus – julkinen kuuleminen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

EU:n biotalouskonferenssissa keskitytään vihreään siirtymään

EU:n biotalouskonferenssi järjestetään 6.-7. lokakuuta Brysselissä. Konferenssin tämän vuoden johtavana teemana on “Biotalous – Euroopan vihreän ohjelman mahdollistaminen haastavina aikoina” ja tapahtuma keskittyy vihreään siirtymään, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ympäristöratkaisuihin. Konferenssin aikana esitellään EU:n biotalousstrategian edistymisraportin tulokset sekä joukko biotalouden tutkimuksen ja innovaatioiden menestystarinoita sekä esimerkkejä EU:n biotalousstrategian onnistuneesta toimeenpanosta. Tapahtuman osallistujat saavat käsityksen siitä, kuinka biotalous voi olla euroopan vihreän kehityksen ohjelman mahdollistaja sekä sen tulos. Lähde mukaan kuulolle paikanpäällä Brysselissä tai verkossa, ilmoittautuminen on avoinna 1. lokakuuta asti.

> Ohjelma & ilmoittautuminen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Euroopan komissio hakee jäseniä uuteen kaupunkiliikenteen asiantuntijaryhmään

Euroopan komissio perustaa uudistetun kaupunkiliikenteen asiantuntijaryhmän, jonka tavoitteena on tukea komission työtä mm. EU:n kaupunkiliikenteen kehyksen toimeenpanossa. Asiantuntijaryhmä tukee komission suunnittelu- ja valmistelutyötä kestävää kaupunkiliikennettä koskevan EU-politiikan ja EU-lainsäädännön osalta. Eurooppalaisten ratkaisujen kehitystyö edellyttää aktiivista vuoropuhelua sekä EU:n jäsenmaiden että kaupunki- ja aluetason sidosryhmien välillä. Asiantuntijaryhmä toimii lisäksi tärkeänä foorumina hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakamiselle

Euroopan komissio on avannut kolme erillistä hakumenettelyä asiantuntijaryhmän jäsenyydestä kiinnostuneille. EU:n jäsenvaltioilla on mandaatti nimetä suoraan sopivia ehdokkaita komissiolle. Lisäksi paikallis- ja alueviranomaisia (erityisesti kaupunkeja) kehotetaan vastaamaan erilliseen kiinnostuksenilmaisupyyntöön, kun taas muita sidosryhmiä pyydetään vastaamaan julkiseen hakupyyntöön. Asiantuntijaryhmän lopulliseen kokoonpanoon on odotettavissa 20 edustajaa kaupunki- ja aluetasolta.

Täyte asiantuntijaryhmän jäsenyyshakemus 9. syyskuuta mennessä täällä!(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Avoinna olevat julkiset kuulemiset: Vaikuta EU:n päätöksentekoon!

EU:n metsien seurannan ja strategisen suunnittelun kehys

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen koskien tulevaa lainsäädäntöehdotusta EU:n uudesta metsien seurannan ja strategisen suunnittelun kehyksestä. Aloitteen tavoitteena on kehittää EU:n laajuinen metsän havannointikehys, joka tarjoaa yksityiskohtaista, säännöllistä ja täsmällistä tietoa EU:n metsien tilasta sekä niiden hoidosta että metsistä saatavista tuotteista ja ekosysteemipalveluista. Kehys lisäisi merkittävästi metsien seurantaa koko EU:n laajuisesti, minkä lisäksi se myös lisäisi metsiä koskevan päätöksenteon datavetoisuutta. Lisäksi aloite lisäisi kansalaisten luottamusta metsänhoitoon, vähentäisi laittomia hakkuita, edistäisi ja palkitsisi kestävämpää metsänhoitoa sekä tukisi metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen. Avoimeen kannanottopyyntöön voi ottaa osaa 17. marraskuuta asti – kerro näkemysesi lainsäädäntöehdotuksesta siihen mennessä täällä.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Erasmus+-ohjelman arviointi on nyt käynnistynyt!

Miten EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+ on mielestäsi suoriutunut tavoitteidensa saavuttamisessa? Miten ohjelmaa olisi mahdollista kehittää, jotta se vastaisi tehokkaammin organisaatiosi tarpeita ja lähtökohtia? Euroopan komissio suorittaa parhaillaan kokonaisvaltaista arviointia Erasmus+ -ohjelmasta, joka pitää sisällään sekä nykyisen ohjelman (2021-2027) väliarvioinnin että päättyneen ohjelmakauden Erasmus+ -ohjelman (2014-2020) loppuarvioinnin. Komission on määrä valmistella arviointikertomus vuoden 2024 loppuun mennessä.
 
Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua komission avoimeen kannanottopyyntöön, jolla kerätään näkemyksiä Erasmus+ -ohjelman arviointiprosessin tueksi. Jaa näkemyksesi Erasmus+ -ohjelman suorituskyvystä ja vastaa 12. syyskuuta 2022 mennessä täällä.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Komissio konsultoi kansalaisia mahdollisen maaperän terveyttä koskevan lain kehittämisestä

Marraskuussa 2021 hyväksytyn EU:n maaperästrategian tavoitteena on, että kaikki Euroopan maaperät olisivat terveitä vuoteen 2050 mennessä ja maaperien kestävä käyttö, suojelu sekä ennallistaminen nousisivat yleisiksi standardeiksi. Tämän mahdollistamiseksi Euroopan komissio esittänee uuden maaperän terveyteen liittyvän lainsäädäntöehdotuksen, jonka tarkoituksena on tarjota kattavat oikeudelliset puitteet maaperän suojelulle sekä varmistaa maaperälle samanasteisen suojelun kuin vesille, ilmalle ja meriympäristöille EU:ssa. Lainsäädäntöehdotus kartuttaisi luonnon ennallistamislakia ja vahvistaisi ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistoimien synergioita. Koska maaperän ennallistamiseen ja sen hoitoon edellytetään useiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden osallistumista, Euroopan komissio pyytää kaikkia sidosryhmiä viljeliöistä, kansalaisjärjestöistä aina paikallisviranomaisiin saakka kertovan mielipiteensä aloitteesta. Kerro näkemyksesi maaperän terveyttä koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta 24. lokakuuta 2022 mennessä.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Euroopan komissio pyytää näkemyksiä tulevasta aloitteesta liikenteen kasvihuonepäästöjen mittaamiseksi

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen koskien tulevaa ”CountEmissions EU” -lainsäädäntöaloitetta. Aloitteella luodaan yhteinen EU-kehys kuljetuksiin ja logistiikkaan liittyvien kasvihuonepäästöjen laskemiselle sekä raportoinnille. EU:n laajuinen kehys antaisi liikenteenharjoittajille mahdollisuuden seurata päästöjään ja parantaa liikennepalvelujensa tehokkuutta. Toisaalta asiakkaat pystyisivät kehyksen avulla tekemään valistuneempia valintoja kestävämpien liikkuvuusvaihtoehtojen hyväksi.

Komission palautejakso aloitteeseen liittyen on avoinna 17. lokakuuta saakka. Tartu tilaisuuteen tästä!(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Tule ja osallistu EU:n kaupunkiliikkuvuuden lippulaivatapahtumaan ”EU Urban Mobility Days 2022”

Kuvituskuva, rakennuksia, bussi, henkilöitä. Teksti "Urban Mobility Days 2022".

EU:n kaupunkiliikkuvuuden lippulaivatapahtuma ”EU Urban Mobility Days 2022” järjestetään tänä vuonna Tšekin EU-puheenjohtajuuskauden kunniaksi Brnon kaupungissa Tšekissä 20.–22. syyskuuta 2022. Merkittävä tapahtuma tuo yhteen Euroopan komission edustajat, EU-jäsenmaiden kaupunki- ja alueviranomaiset sekä muut kaupunkiliikenteen kehityksestä kiinnostuneet sidosryhmät keskustelemaan EU:n kaupunkiliikenteen kestävästä, innovatiivisesta ja oikeudenmukaisesta tulevaisuudesta. Tämän vuoden tapahtuman pääteema on kiteytetty lauseeseen “ihmisten ja tavaroiden kestävämpi liikkuvuus”.

Tšekin EU:n neuvoston puheenjohtajuus järjestää kaupunkiliikkuvuudenpäivät yhdessä Euroopan komission kanssa, ja kolmen päivän ohjelma koostuu mukaansatempaavista osioista, kuten mm. paneelikeskusteluista, oheistapahtumista ja näyttelyistä. Täysistuntokeskusteluissa on odotettavissa keskustelua mm. kaupunkisolmukohtien kehitykseen kohdistuvista odotuksista Euroopan laajuisella TEN-T -liikenneverkolla, kaupunkiliikenteen EU-rahoitusmahdollisuuksista sekä kaupunki-ilmailun (”urban air mobility”) tulevista kehitysmahdollisuuksista.

Kaupunkiliikkuvuuden päiville voi osallistua fyysisesti Tšekissä sekä etänä verkossa. Ilmoittautuminen on vielä avoinna, joten varmista paikkasi ja ota osaa keskusteluun sekä kuule kaupunkiliikkuvuuden tuoreimmat trendit.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan tästä!(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)