Siirry sisältöön

Tuorein uutiskirjeemme on julkaistu!

Tervehdys Brysselistä! 
 

Kulunut kevät on ollut aktiivinen EU-instituutioissa pandemiatilanteesta huolimatta. Poikkeusolojen suhteen toiveikkuutta on kuitenkin havaittavissa rokotustilanteen edetessä sekä rajoituksien höllentyessä Brysselissä ensimmäistä kertaa kuukausiin. Tässä uutiskirjeessä luomme katsauksen eurooppalaiseen ilmastolakiin ja sen tavoitteisiin, sekä Euroopan komission hiljattain julkaisemaan tekoälypakettiin. Lisäksi kerromme Euroopan tulevaisuuskonferenssista ja sen tarjoamista vaikuttamismahdollisuuksista. Uutiskirjeestä löydät myös tärpit avoinna oleviin julkisiin kuulemisiin sekä ajankohtaisiin tapahtumiin. 

Toivotamme mukavaa tulevaa Eurooppa-päivää 09.05.2021!

Lue uutiskirjeen selainversio tästä.

Eurooppalaisesta ilmastolaista on saavutettu alustava sopu

EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin neuvottelijat ilmoittivat 21. huhtikuuta saavuttaneensa yhteisymmärryksen eurooppalaisesta ilmastolaista. Kyseinen ilmastolaki kirjaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ilmastopoliittiset tavoitteet sitovaksi osaksi EU-lainsäädäntöä.

Saavutetulla yhteisymmärryksellä vahvistetaan eurooppalaista ilmastotoimien kehystä, jossa korostuu myös tieteen merkitys. Keskeisiä tavoitteita ovat ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä sekä kasvihuonepäästöjen vähentäminen vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasoihin verrattuna. Seuraavana askeleena Euroopan parlamentin ja neuvoston on vielä annettava hyväksyntänsä saavutetulle yhteisymmärrykselle. Lue lisää Euroopan komission tiedotteesta.

Komissio pyrkii rakentamaan luottamusta tekoälyratkaisuihin

Euroopan komissio julkaisi 21. huhtikuuta odotetun tekoälypaketin. EU:n digitalisaatiopolitiikan johtoajatus on ihmiskeskeinen toimintatapa. Tekoälypaketin osana komissio esittää maailman ensimmäistä tekoälyä koskevaa lainsäädäntöä. Luomalla lainsäädännölliset raamit tekoälylle EU pyrkii takaamaan ihmisten ja yritysten turvallisuuden ja perusoikeudet.

EU:n lähestymistapa tekoälyn käytön sääntelyyn perustuu riskiperustaisuuteen. Komissio esittää tekoälyratkaisulle neliportaista luokittelua niiden käyttöön liittyvien riskien perusteella. Asteikko ulottuu ei-hyväksyttävistä riskeistä minimaalisen riskin sovellutuksiin. Korkeimman riskiluokituksen sovellutukset kielletään, kun taas minimaalisen riskin sovellutuksien käyttöön ei pyritä asetusehdotuksella puuttumaan.

Euroopan tulevaisuuskonferenssin digitaalinen alusta on julkaistu

Euroopan tulevaisuuskonferenssin monikielinen kansalaisfoorumi on avattu! Tulevaisuuskonferenssi tarjoaa  kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa EU:n tulevaisuuden kehittämiseen. Digitaalisella alustalla kansalaiset voivat muun muassa jakaa ideoitaan sekä mielipiteitään lukuisiin eri aiheisiin liittyen, keskustella, osallistua tapahtumiin sekä seurata kansalaispaneeleja. Lisäksi alusta mahdollistaa tapahtumien järjestämisen. Euroopan tulevaisuuskonferenssin johtopäätökset sekä suositukset Euroopan tulevaisuudesta on määrä esittää kevääseen 2022 mennessä. Käytä vaikutusvaltaasi ja perehdy konferenssiin täällä!

Avoinna olevat julkiset kuulemiset: Vaikuta EU:n päätöksentekoon! 

Anna palautetta eurooppalaisesta tutkimusalueesta

Euroopan komissio on aloittanut arvioinnin eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) toimintakehyksestä. Arvioinnin tavoitteena on tarkastella tutkimusalueen tehokkuutta ja vaikuttavuutta vuosina 2015-2020 sekä tarkastella ERA-seurantajärjestelmästä saatuja kokemuksia. Päämääränä on kehittää ERA:n hallintaa ja seurantaa palautteiden pohjalta. Sidosryhmillä on nyt mahdollisuus antaa mielipiteensä 24. toukokuuta mennessä täällä.

Ota kantaa kestävän kaupunkiliikenteen kehykseen!

Euroopan komissio on kehittämässä uutta EU:n kaupunkiliikenteen kehystä tukeakseen turvallista, esteetöntä, joustavaa sekä älykästä liikennettä. Kestävän liikenteen toimenpiteiden tavoitteena on tukea  EU:n ilmastopäämääriä sekä edistää kaupunkiliikenteen sujuvuutta. Palautejakso komission etenemissuunnitelmalle on avautunut – kerro mielipiteesi 25. toukokuuta mennessä täällä.

Anna palautetta lyhyiden osaamiskokonaisuuksien kehittämiseksi Euroopassa

Euroopan komission tavoitteena on laatia ehdotus EU:n neuvoston suositukseksi yhtenäiselle eurooppalaiselle lähestymistavalle mikrotutkintoihin. Mikrotutkinnoilla tarkoitetaan lyhyiden oppimiskokemuksien perusteella annettuja todistuksia osaamisesta. Aloitteen tavoitteena on kehittää mikrotutkintojen laatua, yhteentoimivuutta ja tunnustettavuutta sekä edistää elinikäistä oppimista yhä moninaisemmalle oppijaryhmälle. Anna palautetta komission julkiseen kuulemiseen 13.heinäkuuta mennessä.

Ajankohtaiset EU-tapahtumat 

Euroopan vihreä viikko, 31.5.- 4.6.2021

Euroopan vihreä viikko polkaistaan käyntiin 31. toukokuuta Euroopan ympäristöpääkaupungista, Lahdesta! Euroopan komission ympäristöpääosaston järjestämä vuosittainen tapahtuma kokoaa yhteen ympäristöalan asiantuntijat, päättäjät ja opiskelijat. Tämän vuoden keskiössä on nollapäästötavoite sekä teemana toimii “Tavoitteena saasteettomuus – terveemmät ihmiset, terveempi ympäristö”. Viikon aikana tarkastellaan myös muita Euroopan vihreän kehityksen ohjelman olennaisia aloitteita, kuten ilmasto-, energia-, ja liikkuvuuspolitiikkaan liittyviä aloitteita. Lue lisää ja rekisteröidy Lahden isännöimään avajaistapahtumaan sekä muihin viikon tilaisuuksiin täällä!

Muista myös nämä tulevat tapahtumat!