Siirry sisältöön
President of the European Commission Ursula von der Leyen together with First Lady of Ukraine Olena Zelenska

Unionin tila -puhe 2022

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen astui Euroopan parlamentin täysistunnon eteen Strasbourgissa pitämään Unionin tilaa käsittelevän puheen keskiviikkona 14. syyskuuta 2022. Vuosittainen puhe on EU:n kehityksen kannalta strategisesti merkittävä, sillä siinä luodaan katsaus kuluneeseen vuoteen sekä esitellään samalla komission prioriteetteja ja lippulaivahankkeita tulevalle vuodelle. Euroopan unionin tilaa käsittelevä puhe oli nykyisen komission puheenjohtaja von der Leyenin kolmas. Puhetta seurasi vielä meppien keskusteluosuus, jonka jälkeen von der Leyen vastasi keskustelussa esille tuotuihin huomioihin.

Puheessa korostui EU:n solidaarisuus Ukrainaa kohtaan ja unionin sisäinen yhtenäisyys erilaisissa tukitoimissa. Euroopan komissio esitti monipuolisesti eri aloitteita Ukrainan tukemiseksi ja tavoitteena on Ukrainan saumaton pääsy unionin sisämarkkinoille sekä Ukrainan liittäminen eurooppalaiseen maksuttomaan verkkovierailualueeseen. Komission ehdottamilla toimilla pohjustetaan Ukrainan jälleenrakentamisesta ja tulevaa integraatiokehitystä. Kunniavieraana tilaisuuteen osallistui Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin vaimo, Olena Zelenska.

Keskeisiä teemoja puheessa olivat Ukrainaan kohdistuneen Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen tuomitseminen, EU:n vastatoimet ja uuteen energiakriisiin vastaaminen mm. vihreää siirtymää tukevilla ratkaisuilla. Tärkeänä tavoitteena on vähentää EU:n riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista. Von der Leyen esitteli toimenpiteitä, joiden avulla pyritään vähentämään energian kokonaiskulutusta EU:ssa. Komissio ehdottaa EU:n energiamarkkinoiden uudistusta, sekä kattoa sellaisten yritysten tuloille, jotka tuottavat sähköä alhaisin kustannuksin. Lisäksi ratkaisuja haetaan tukemalla investointeja uusiutuvaan energiaan ja aloitteella Euroopan vetypankin perustamisesta.

Tämän ohella keskeisiä teemoja puheessa olivat mm. EU:n ulkosuhteet, EU:n talous ja taloussääntöjen uudistaminen sekä demokratian tila ja sen kehittäminen. EU:n omavaraisuutta vahvistetaan esim. uudella ehdotuksella EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevasta EU-säädöksestä. Demokratian puolustamiselle osoitetaan puolestaan oma toimenpidepaketti, johon sisältyy aloite EU:n demokraattisen päätöksenteon suojaamisesta peitellyltä ulkomaiselta vaikuttamistoiminnalta. Komission uusiin aloitteisiin sisältyvät yritysten liiketoimintaa EU:n sisämarkkinoilla helpottava verosääntöjä koskeva kehys (BEFIT) sekä ehdotus kolmansien maiden kansalaisten tutkintojen tunnustamisen helpottamisesta.

Useat von der Leyenin toimenpiteistä vuodelle 2023 perustuvat Euroopan kansalaisten omiin ehdotuksiin, jotka koottiin suosituksiksi Euroopan tulevaisuuskonferenssin loppuraportissa. Yksi näistä on kokonaisvaltaisempi lähestymistapa mielenterveyteen, jonka tavoitteena on tehdä mielenterveyteen liittyvistä palveluista sopivampia, saavutettavampia ja edullisempia unionin kansalaisille.

Ilmastonmuutos ja vihreä kehitys eivät luonnollisesti jääneet mainitsematta tälläkään kertaa ”Unionin tila” -puheessa. EU:n päämääränä on olla globaali edelläkävijä toimissa, joilla sopeudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja joilla vahvistetaan luonnonsuojelua.

Puheenjohtaja von der Leyen ilmoitti, että nyt on oikea hetki lisätä sukupolvien välinen solidaarisuus Euroopan unionin perussopimuksiin. Tämä toteutettaisiin kutsumalla koolle erityinen valmistelukunta, ns. konventti, EU:n perussopimusten muuttamiseksi, kuten Euroopan parlamentti on kehottanut.

Vuosi 2023 tulee olemaan taitojen eurooppalainen teemavuosi! Ursula von der Leyen piti puheessaan tärkeänä, että EU:ssa panostetaan riittävästi ammatti- ja täydennyskoulutukseen sekä ulkomaisten osaajien houkuttelemiseen.