Siirry sisältöön
Plastic caps container, for recycling.

Uusi EU:n kiertotalouspaketti on julkaistu! 

Komissio on julkaissut uuden kiertotalouspaketin 30. marraskuuta. Paketti sisältää useita kunnianhimoisia pakkaamiseen liittyviä uusia sääntöjä. Säännöt ovat tarpeelliset juuri pakkausalalle, sillä Euroopan unionin alueella 40 prosenttia muoveista sekä 50 prosenttia papereista käytetään EU:ssa pakkauksiin. Ilman tarvittavia toimia pakkausjätteen määrän arvioidaan kasvavan 19 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.  

Kasvu pyritään pysäyttämään uusilla säännöillä, jotka tuovat kuluttajille uudelleenkäytettäviä pakkausvaihtoehtoja, lopun tarpeettomille pakkauksille, liiallisen pakkaamisen vähentymisten ja selkeämpiä merkintöjä. Säännöillä luodaan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia teollisuudelle ja vähennetään Euroopan riippuvuutta raaka-aineista sekä ulkopuolisista toimittajista. Lisäksi säännöillä lisätään kierrätyskapasiteettia yleisesti ja tuetaan EU:n tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. 

Ehdotetut kiertotalouspaketin säännöt koostuvat mm. 

  • Tavoitteesta vähentää pakkausjätettä 15 prosentilla vuoteen 2040 mennessä EU-valtiota ja henkeä kohti verrattuna vuoteen 2018. Tavoite toteutetaan uudelleenkäytön ja kierrätyksen kautta.  
  • Tiettyjen pakkausmuotojen kieltämisestä, jotka ovat tarpeettomasti pakattu. Näihin kuuluvat esimerkiksi kertakäyttöiset ruokapakkaukset sekä hotellien matkakokoiset hygieniatuotteet. 
  • Pakollisista pantillisista palautusjärjestelmien luomisesta vahvistamalla pakkausten suunnittelukriteereitä. 
  • Biopohjaisiin, biohajoaviin ja kompostoituviin muoveihin liittyvän epätietoisuuden poistamisesta parantamalla pakkausten merkintöjä.  

Ehdotettu kiertotalouspaketti on jatkoa ensimmäiselle toimenpidepaketille, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2022. Aikaisempi kiertotalouspaketti käsitti uuden kestävien tuotteiden ekosuunnitteluasetuksen ja EU:n tekstiilejä koskevan strategian. Lisäksi kiertotalouspaketissa ehdotettiin toimenpiteitä, joiden myötä kuluttajilla olisi merkittävämpi rooli ja enemmän vaikuttamismahdollisuuksia vihreässä siirtymässä.