Siirry sisältöön
White building, metal staircase, two doors.

Uusi Eurooppalainen Bauhaus 2023 -kilpailuun haetaan nyt arvioitsijoita!

Euroopan komission aluepolitiikan pääosasto hakee riippumattomia ja EU-instituutioiden ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden tehtävänä on arvioida ”Uusi Eurooppalainen Bauhaus” -palkintokisaan 2023 osallistuvat hakemukset. Uusi Eurooppalainen Bauhaus on EU:n laajuinen monialainen aloite, jonka tavoitteena on löytää kestäviä ja esteettisiä ratkaisuja jokapäiväisiin haasteisiin. Aloite tuo Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet asuintiloihimme, elinympäristöihimme ja kokemusmaailmaamme. Aloitteella rohkaistaan kansalaisia visioimaan ja rakentamaan yhdessä kestävää ja osallistavaa tulevaisuutta. 

Vuoden 2023 kilpailuun osallistuvia hakemuksia arvioidaan kolmesta näkökulmasta, jotka perustuvat ”Uusi Eurooppalainen Bauhaus” -aloitteen ydinarvoihin:

  • Kestävyys (kestävä ympäristö, ml. ilmastokysymykset, kiertotalous ja biodiversiteetti) 
  • Estetiikka ja kokemuksen laatu (suunnittelu, taide, arkkitehtuuri, kulttuuri jne.) 
  • Osallistaminen (yhdenvertaiset mahdollisuudet, yleisön ja kansalaisten osallistuminen, saavutettavuus, kohtuuhintaisuus jne.)  

Lisäksi haun tavoitteena on löytää asiantuntijoita, jotka kykenevät arvioimaan hakemuksia koulutusalan näkökulmasta. Kiinnostuneiden asiantuntijoiden joukosta Euroopan komissio valitsee vielä erikseen jäsenet tuomaristoon, joka arvioi kilpailun finalistien hakemukset ja antaa suosituksia mahdollisista voittajista komission arviointikomitealle.

Asiantuntijahaku on avoinna henkilöille, joilla on koulutuksellinen ja/tai ammatillinen tausta vähintään yhdeltä aloitteen pääarvoihin liittyvältä alalta. Arvostettu asiantuntijarooli voi olla sinun – tartu tilaisuuteen ja lähetä kiinnostuksenosoituksesi komissiolle 31. tammikuuta 2023 mennessä!