Siirry sisältöön

Uusia toimenpiteitä mikromuovisaasteen torjumiseksi 

Komissio on hyväksynyt uusia toimenpiteitä, joilla rajoitetaan mikromuovin tarkoituksellista lisäämistä tuotteisiin, sekä ehdottanut toimenpiteitä, joilla estetään muovipellettien tahattomasta vapautumisesta aiheutuvaa mikromuovisaaste. Tarkoituksena on torjua mikromuovisaastetta ja edistää komission asettamaa tavoitetta vähentää mikromuovipäästöjä ympäristöön 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Mikromuovit ovat huonosti hajoavia ja vaikeasti poistettavia pieniä muovipartikkeleita, jotka leviävät laajalle. Niitä esiintyy kaikkialla maailmassa, myös syrjäisillä alueilla, ihmiskehossa, maaperässä, ja ne heikentävät ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta. 

Muovipelletit ovat yksi tahattomien mikromuovisaasteiden suurimmista lähteistä. Esitetyillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan, että kaikki EU:ssa pellettejä käsittelevät tahot ottavat käyttöön tarvittavat varotoimet. Toimenpiteiden seurauksena muovipellettien päästöjen odotetaan vähenevän jopa 74 prosenttia. Toimien avulla tavoitellaan puhtaampia ekosysteemejä, edistetään muovittomia jokia ja valtameria sekä pyritään vähentämään mikromuoveista johtuvia ihmisten terveydelle haitallisia riskejä. Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja neuvosto keskustelevat komission ehdotuksesta, joka koskee asetuksen laatimista muovipellettien päästöjen estämiseksi.  

Toimenpiteillä, joilla rajoitetaan mikromuovin tarkoituksellista lisäämistä tuotteisiin, on tarkoitus vähentää noin puolella miljoonalla tonnilla mikromuovin pääsyä ympäristöön. Uudet säännöt kieltävät sekä itse mikromuovin että sellaisten tuotteiden myynnin, joihin mikromuovia on lisätty tarkoituksellisesti. Alan toimijoille voidaan myöntää poikkeuksia ja siirtymäkausia uusien sääntöjen noudattamiseksi perustelluista syistä. Tavoitteena on vähentää mikromuovin päästöjä mahdollisimman monesta tuotteesta. Esimerkkejä tällaisista tuotteista ovat urheilukenttien synteettiset pintamateriaalit, kosmetiikka, pesuaineet, kimalteet, lannoitteet, lelut, lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet. Rajoituksen ulkopuolella ovat teollisuusalueilla käytettävät tuotteet ja sellaiset tuotteet, joista ei vapaudu mikromuovia käytön aikana. Tällaisten tuotteiden valmistajien on kuitenkin annettava ohjeet niiden oikeasta käytöstä ja hävittämisestä mikromuovipäästöjen estämiseksi.  

Mikromuovin käyttöä rajoitetaan (europa.eu)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 

Muovipellettien aiheuttaman mikromuovisaasteen vähentäminen (europa.eu)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)