Siirry sisältöön
Espoo, Finland. Suburb, buildings, blue sky.

Uusimaa ja Päijät-Häme valittu kehittämään kiertotaloutta EU:n kärkiryhmään

Keväällä 2022 Euroopan komissio käynnisti uuden kiertotalouden aloitteen Circular Cities and Regions Initiative (CCRI), jonka tarkoituksena on edistää kierotaloutta Euroopan alueilla ja kaupungeissa. Aloitteen tulokset julkaistiin syyskuun puolivälissä. Helsinki EU Officen sopimuskumppaneista Uusimaa valittiin kiertotalouden pilottialueeksi ja Päijät-Häme kumppanialueeksi. Tämän lisäksi Suomesta valittiin ohjelmaan myös Pirkanmaa pilottialueena ja Jyväskylä kumppanikaupunkina.

CCRI-aloitteella pyritään lisäämään synergioita eri hankkeiden ja aloitteiden välillä, levittämään tietoa ja kasvattamaan parhaiden käytäntöjen näkyvyyttä. Valitut kaupungit ja alueet tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä keskenään ja CCRI-toimiston kanssa. Yhteistyön kautta vaihdetaan tietoa ja osaamista, saadaan asiantuntevaa apua kiertotalouden suunnitelmiin ja arviointiin sekä tuetaan kansainvälistymisen kehitystä.

CCRI-aloite täydentää ja antaa puhtia sopimuskumppaneidemme omiin avainhankkeisiin ja vihreän siirtymään koskevaan työhön. Viime keväänä molemmista maakunnista valikoitui kaupunkeja (Lahti, Espoo, Helsinki) mukaan EU:n 100 ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit -missioon, minkä lisäksi Uudenmaan kiertotalouslaakso on merkittävä hanke, joka vie Suomea kohti kiertotalouden kärkeä.

Yli sadan hakijan joukosta CCRI-aloitteeseen valittiin mukaan 12 pilottia sekä 25 kumppania. Valitut kaupungit, alueet ja alueklusterit kattavat 18 maata EU:ssa. Yhdessä pilotit ja kumppanit astuvat kiertotalouden eturintamaan johtamaan ja kehittämään Euroopan kiertotaloussiirtymää.

Map of Europe. The selected cities and regions for the Circular Cities and Regions initiative are marked on the map.