Siirry sisältöön
Lehtiä, auringonvalo

Vetylaaksot edistävät strategista autonomiaa ja puhtaaseen energiaan siirtymistä

Maaliskuun alussa tutkimuksesta ja innovoinnista vastaava komissaari Mariya Gabriel järjesti Repowering the EU with Hydrogen Valleys: showcasing innovative solutions -tapahtuman, joka kokosi yhteen EU:n vety-yhteisön keskeisimmät sidosryhmät. Tapahtumassa esiteltiin innovaatioita, jotka tukevat puhtaaseen energiaan siirtymistä ja Venäjältä saatavan uusiutumattoman energian käytöstä irtautumista. Jotta EU:n uusiutuvan vetyteollisuuden kilpailukykyä voidaan lisätä, tarvitaan merkittäviä investointeja koko vedyn arvoketjussa. Horisontti Euroopan kautta investoidaan yhteensä miljardi euroa puhtaan vedyn tutkimus- ja innovointitoimille Clean Hydrogen Parntership –kumppanuuden kautta.

Teollisuuden, tutkimuksen ja alueiden edustajat allekirjoittivat tilaisuudessa yhdessä komissaari Gabrielin kanssa yhteisen julkilausuman. Julkilausuma pyrkii kannustamaan jatkuviin tutkimukseen ja innovaatioon kohdistuviin investointeihin sekä edistämään eri rahoitusresurssien välistä yhteistyötä, tiedon jakamista ja koulutusta. Se pyrkii lisäksi alueellisten vetyverkostojen ja vetylaaksojen välisten yhteyksien kehittämiseen.

Vetylaaksot edistävät REPowerEU:n tavoitteita lisäämällä vihreän vedyn tuotantoa, jotta teollisuuden, liikenteen ja muiden sektoreiden kysyntään voidaan vastata. Vetylaaksot ovat keskeisiä vedyn tuotantoon, kuljetukseen sekä puhtaaseen liikkuvuuteen ja teollisiin raaka-aineisiin liittyvien ratkaisujen yhdistämisessä. Osana RePowerEU- suunnitelmaa Euroopan komissio kohdistaa 200 miljoonan euron lisärahoituksen vetylaaksojen käyttöönoton tehostamiseen ja nopeuttamiseen.

Myöhemmin vuoden 2023 aikana laaditaan tiekartta, jonka tavoitteena on nopeuttaa vetylaaksojen käyttöönottoa. Tiekartan pohjana hyödynnetään vedyn arvoketjun eri vaiheen toimijoiden tunnistamia haasteita ja mahdollisuuksia. Kaiken kaikkiaan vetylaaksot tarjoavat uusia mahdollisuuksia mm. tutkijoille, innovoijille ja opiskelijoille ja luovat uusia työpaikkoja. ERASMUS+ -ohjelmasta kohdistetaan neljä miljoonaa euroa vetyteollisuuden työpaikkojen koulutuksen kehittämistä varten.