Siirry sisältöön
Aurinkopaneeleita ja vihreää luontoa

Vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelma – kohti kilpailukykyisempää hiilineutraalia teollisuutta

Euroopan komissio julkaisi helmikuun alussa vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelman, jolla parannetaan Euroopan hiilineutraalin teollisuuden kilpailukykyä ja tuetaan siirtymää ilmastoneutraaliuteen. Suunnitelman tavoitteena on lisätä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavien hiilineutraalien teknologioiden ja tuotteiden tuotantokapasiteettia EU:n alueella. ”Olemalla nopeita, kunnianhimoisia ja päättäväisiä voimme varmistaa EU:n teollisuuden johtavan aseman nopeasti kasvavalla hiilineutraalin teknologian alalla”, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi.

Suunnitelma rakentuu neljän pilarin varaan

Ensimmäinen pilari keskittyy sääntelykehyksen yksinkertaistamiseen. Komissio antaa ehdotuksen hiilineutraalia teollisuutta koskevaksi säädökseksi, jossa määritellään edellä mainittujen kapasiteettia koskevat tavoitteet ja esitetään säätelykehys. Kehystä täydennetään kriittisiä raaka-aineita koskevalla säädöksellä ja sähkömarkkinoiden rakenneuudistuksella. 

Toisen pilarin tavoitteena on vauhdittaa investointeja uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttamiseksi. Julkinen rahoitus ja Euroopan pääomamarkkinaunionin edistyminen voivat vapauttaa merkittävän määrän yksityistä rahoitusta vihreää siirtymää varten. Valtiontukien nopeuttamiseksi ja yksinkertaistamiseksi, komissio kuulee valtion tilapäisten kriisi- ja siirtymäpuitteiden tarkistamisen kohdalla myös EU-jäsenvaltioita. Ehdotuksen tavoitteena on vauhdittaa investointeja uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttamiseksi ja samalla helpottaa hiilestä irtautumista.

Kolmas pilari nivoutuu Euroopan osaamisen teemavuoden tavoitteeseen kehittää taitoja, joita tarvitaan erityisesti hyvin palkatuissa ja laadukkaissa työpaikoissa. Taitojen kehittäminen on keskeistä, sillä vihreän siirtymän arvioidaan vaikuttavan 35–40 prosenttiin kaikista työpaikoista. Ihmiskeskeistä vihreää siirtymää edistääkseen komissio ehdottaa hiilineutraaliin teollisuuteen keskittyvien oppilaitosten (Net-Zero Industry Academies) perustamista. Niiden tarkoituksena on tarjota täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelmia, joiden avulla kehitetään strategisilla teollisuudenaloilla tarvittavia taitoja.

Neljännen pilarin keskiössä on maailmanlaajuinen yhteistyö ja kaupan valjastaminen palvelemaan vihreää siirtymää reilun kilpailun ja avoimen kaupan periaatteiden mukaisesti. Näiden tavoitteiden pohjalta komissio kehittää EU:n vapaakauppasopimusten verkostoa ja muita yhteistyömuotoja vihreän siirtymän tukemiseksi. Komissio pohtii myös kriittisten raaka-aineiden klubin merkitystä, jonka avulla voitaisiin varmistaa maailmanlaajuinen tuotantovarmuus sekä tukea puhtaan teknologian tai hiilineutraalin teollisuuden kumppanuuksia.