Siirry sisältöön

Vuoden 2022 ensimmäinen Helsinki EU Officen uutiskirje on nyt julki!

Tervehdys Brysselistä,

Mukavaa alkanutta vuotta 2022! Uusi vuosi polkaisi käyntiin Ranskan EU:n neuvoston puheenjohtajuuskauden, ja samalla Helsinki EU Officella aloitti kaksi uutta tiimin jäsentä.

Tässä uutiskirjeessä tarkastelemme mm. kulttuuri- ja luovien alojen vuoden 2022 hyväksyttyä työohjelmaa sekä digitaalialan avautuneita CEF-rahoitushakuja. Kirjeen loppupuolelta löydät EU-vaikuttamismahdollisuudet ja tapahtumat.

Lue selainversio tästä.

EU:n neuvoston uusi puheenjohtajamaa Ranska keskittyy EU:n solidarisuuteen ja elpymiseen

EU:n neuvoston puolen vuoden välein kiertävä puheenjohtajuuskausi vaihtui 1. tammikuuta 2022, kun Slovenian jälkeen ohjaksiin tarttui puolivuotiskaudeksi Ranska. Ranskan tavoitteet tulevalle keväälle ovat kiteytettynä tunnuslauseeseen “elpyminen, voima, ja yhteenkuuluvuus”.

Puheenjohtajakaudellaan Ranska tulee keskittymään kolmeen pääteemaan:

  • EU:n riippumattomuuden ajaminen, jotta Eurooppa voi säilyttää asemansa maailmassa ja puolustaa arvojaan sekä etujaan
  • Uuden eurooppalaisen kasvumallin rakentaminen
  • Ihmiskeskeisemmän Euroopan luominen

Ranskan aikomuksena on luoda uusi kasvu- ja investointimalli Euroopan unionille sekä euroalueelle, jossa talouskehitys on linjassa ilmastotavoitteiden kanssa, joka tukee innovaatiota ja vahvistaa EU:n teollista voimaa sekä vastuullista digitalisaatiota. Ranskan puheenjohtajuuskausi linkittyy myös merkittävästi Euroopan nuorison teemavuoteen 2022, joka näkyy tavoitteissa laajentaa ja syventää Erasmus-ohjelmaa, sekä kestävän yhteistyön luomisessa korkeakoulutuksessa.

Ranska jatkaa viime vuoden aloitetta Euroopan tulevaisuuskonferenssista, jonka avulla pyritään edistämään tärkeää ja osallistavaa keskustelua EU-kansalaisten kanssa sekä tarjotaan mahdollisuus osallistua tulevien vuosien EU-politiikan määrittelyyn. Euroopan tulevaisuuskonferenssin työ päättyy alkavana keväänä 2022 Ranskan puheenjohtajuuskaudella, ja sen jatkotoimista tiedotetaan kansalaisille.

Uusi vuosi toi mukanaan uutta osaamista Helsinki EU Officelle!

Helsinki EU Office toivotti tervetulleeksi 10.tammikuuta 2022 kaksi uutta tiimin jäsentä: Leila Kylliäisen sekä Ellen Skogsterin! Leila toimii EU-erityisasiantuntijana sektorivastuunaan EU:n digitalisaatio sekä terveys- ja hyvinvointipolitiikka. Ellen puolestaan aloitti viestinnän harjoittelijana. Lämpimästi tervetuloa tiimiin Leila ja Ellen!

Ota yhteyttä – Helsinki EU Officen yhteystiedot löydät täältä!

Kulttuuri- ja luoville aloille tiedossa aiempaa suurempi EU-rahoitus vuonna 2022

Euroopan komissio hyväksyi 13. tammikuuta vuoden 2022 Luova Eurooppa – työohjelman. Työohjelma on jaettu kolmeen lohkoon:  kulttuuri-, media- ja monialainen lohko. Kulttuuri-lohko sisältää kaikki kulttuurialan ja luovien toimialojen osa-alueet, lukuun ottamatta audiovisuaalialaa ja uutismedia-alaa. Media-lohko tukee elokuva- sekä audiovisuaalialaa ja monialainen lohko puolestaan toteuttaa alojen välisen yhteistyön.
Työohjelman budjetti vuodelle 2022 on 385 miljoona euroa, joka mahdollistaa tehokkaan tuen ja elpymisen Euroopan kulttuuri- ja luoville sektoreille. Lisäksi, vuoden 2022 aikana käynnistetään liikkuvuusohjelma Luovan Euroopan puitteissa, joka tarjoaa kulttuurialan ammattilaisille, taiteilijoille ja luovan työn tekijöille mahdollisuuden kehittää ammatillista osaamistaan ulkomailla tai osallistua kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin.

Luovilla aloilla toimivat julkiset ja yksityiset tahot voivat pian hakea EU-rahoitusta. Lisätietoja yksittäisistä toimista sekä hakemusten määräajat löydät täältä. Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.

#PushBoundaries

Euroopan komissio hakee asiantuntijoita ohjeistamaan EU:n missioissa!

Euroopan komissio on avannut EU:n missioiden asiantuntijahaun. Asiantuntijoiden päätehtävänä on lisätä kansalaisten tietoisuutta sekä neuvoa missioiden toimeenpanon edistymisessä. Euroopan komission viisi missiota ovat keskeinen uusi elementti EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa. Niiden tehtävänä on vastata vuoteen 2030 mennessä mittaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin mm. terveyden, ympäristön sekä kestävän kaupunkikehityksen saralla.

Asiantuntijaryhmiä kootaan jokaiselle EU:n missiolle, jotka ovat:

  1. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  2. Syöväntorjunta
  3. Valtamerien ja vesistöjen ennallistaminen
  4. Ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit
  5. Euroopan maaperäsopimus

Nyt on loistava tilaisuus päästä edistämään EU:n toimintaa! Tutustu asiantuntijaryhmiin ja lähetä hakemuksesi 2. helmikuuta 2022 mennessä täällä.

Ensimmäiset digitaalialan CEF-haut ovat julkistettu!

Euroopan komissio on avannut digitaalialan Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) -välineen ensimmäiset hakupyynnöt. 258 miljoonan euron budjetilla tuetaan digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä, muun muassa 5G-yhteyksiä sekä digitaalista siirtymää.

Perehdy lehdistötiedotteeseen täältä. Tarkemmat tiedot avautuneista hakupyynnöistä löydät Funding and Tenders -portaalista. Hakuaika päättyy 22. maaliskuuta 2022.

Lisäksi Euroopan komissio järjestää hakuihin liittyvän infopäivän 19. tammikuuta 2022. Tutustu agendaan ja tule kuulolle täältä!

 

Osallistu julkiseen kuulemiseen aikuisten perustaitojen parantamisesta!

Euroopan komissio tarkastelee vuonna 2016 annetun neuvoston suosituksen toimeenpanoa. Suosituksen keskiössä on auttaa yhä useampia aikuisia saavuttamaan tarvittava vähimmäistaso mm. kirjoitus- ja lukutaidoissa sekä digitaalisissa taidoissa. Arvioinnin pohjalta tehdään johtopäätöksiä tulevaisuutta varten. Anna palautetta 17. maaliskuuta 2022 mennessä täällä.

Osallistu Euroopan aluekehitys- ja koheesiorahaston 2014–2020 jälkiarviointiin!

Euroopan komissio pyytää palautetta Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston saavutuksista, vaikuttavuudesta, lisäarvon tuottamisesta sekä tehokkuudesta vuosina 2014-2020. Kerro mielipiteesi 9. helmikuuta 2022 mennessä täällä.

Kerro mielipiteesi älykkäistä liikennejärjestelmistä!

Euroopan komissio pyytää palautetta 14. joulukuuta 2021 päivitettyyn direktiiviehdotukseen, jolla nopeutetaan ja koordinoidaan älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa EU-maissa. Päivityksessä otetaan huomioon mm. liikenne- ja matkatietojen saatavuus koko EU:n liikenneverkossa sekä verkkoon liitetty ja automatisoitu liikkuvuus. Anna palautetta 10. maaliskuuta 2022 mennessä täältä.

Anna palautetta TEN-T suuntaviivoista!

Euroopan komissio kerää palautetta 14. joulukuuta 2021 julkistettuun asetusehdotukseen Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) tarkistetuista suuntaviivoista .TEN-T suuntaviivoissa määritellään mm. liikenneverkkoon lukeutuvat projektit, liikenneverkolle asetettavat vaatimukset ja kehittämisen prioriteetit. Osallistu antamalla palautetta 11. maaliskuuta 2022 mennessä täällä.

Euroopan unionin teollisuuspäivät 8.-11.2.2022

EU:n teollisuuspäiviä vietetään 8.–11. helmikuuta 2022. Kyseessä on teollisuuden vuosittainen lippulaivatapahtuma, joka toimii foorumina teollisuuden innovoinnille sekä kehittämiselle kohti vihreämpää, kestävämpää ja digitaalista teollisuutta.

Agenda päivittyy lähiviikkoina Euroopan komission sivuille. Virittäydy tunnelmaan tarkastelemalla vuoden 2021 teollisuuspäivien yhteenvetoa ja päätelmiä täältä.

Muista myös nämä tulevat tapahtumat!