Siirry sisältöön
Henkilö, joka työskentelee sirun kanssa.

Vuonna 2023 Euroopassa keskitytään taitoihin ja elinikäiseen oppimiseen

Euroopan komissio on hyväksynyt ehdotuksen, jossa vuodesta 2023 nimettäisiin Euroopan osaamisen teemavuosi. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti ehdotuksesta aikaisemmin syyskuussa Euroopan unionin tilaa koskevassa puheessaan.

Vihreä ja digitaalinen siirtymä tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia kansalaisille ja Euroopan taloudelle. Euroopan komissio tunnustaa kaksoissiirtymän kannalta olennaisten taitojen ja omaamisen roolin, sillä tämä vahvistaa kansalaisten mahdollisuuksia navigoida EU:n muuttuvilla työmarkkinoilla. Työvoiman osaamistason kehittämisellä vahvistetaan samalla EU:n talouden elpymisen edellytyksiä, kestävää kasvua, yritysten kilpailukykyä, innovointia ja kaksoissiirtymän sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Euroopan taitojen teemavuoden kehyksessä komissio ehdottaa seuraavia toimia, joilla annetaan uutta sysäystä elinikäiselle oppimiselle:
  • Lisätään tehokkaampia ja osallistavampia investointeja koulutukseen ja ammattitaidon parantamiseen
  • Varmistetaan, että taidot vastaavat työmarkkinoiden tarpeita tekemällä vahvempaa yhteistyötä työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa
  • Sovitetaan ihmisten toiveet ja taidot työmarkkinoiden mahdollisuuksiin, ja keskitytään aktivoimaan eri ihmisryhmiä työmarkkinoille, erityisesti naisia ja nuoria, sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle ajautuneita
  • Houkutellaan kolmansista maista tulevia osaajia vahvistamalla oppimismahdollisuuksia, liikkuvuutta ja helpottamalla tutkintojen tunnustamista

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi komissio lisää tietoisuutta EU:n monipuolisista aloitteista ja EU-rahoitusmahdollisuuksista, joilla voidaan edistää ammattitaidon parantamis- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia. Teemavuodelle ovat tyypillisiä eri puolilla EU:ta järjestettävät tapahtumat ja kampanjat, joissa keskiössä on mm. vertaisoppiminen täydennys- ja uudelleenkoulutuksen käytännöistä.