Siirry sisältöön
Auringonkukkapelto, tuulimylly ja sininen taivas.

Alkukesän kuulumiset uutiskirjeessämme

Tervehdys Brysselistä! 


Onko kesä nyt alkanut virallisesti? Niin voisi päätellä ainakin tästä alkukesän suoranaisesta tapahtumahuumasta, kun erilaiset tilaisuudet pitävät Helsinki EU Officen kiireisenä niin Brysselissä kuin Suomessakin. Ensi viikolla järjestetään ensimmäistä kertaa koskaan Uusi eurooppalainen Bauhaus -festivaali, joka tuo taiteen-, tieteen- ja politiikanalat yhteen. Samaisella viikolla järjestetään myös Eurocities vuosifoorumi, joka rantautuu sopimuskumppanikaupunkiimme Espooseen. Vuosifoorumi kokoaa yhteen eurooppalaisten kaupunkien keskeiset toimijat ja odotettavissa on korkeatasoista ja osallistavaa keskustelua tulevaisuuden kestävistä kaupungeista.

Erilaisten tapahtumien ohella erityisesti energia-asiat ovat Brysselissä nyt keskiössä, mikä heijastuu myös tähän uutiskirjeeseen. Keskeisimpänä jo tässä nostettakoon uusi kunnianhimoinen energiaratkaisuja hakeva RePowerEU-suunnitelma, jonka komissio julkaisi toukokuun jälkimmäisellä puoliskolla. Tuoreimmat avoimet palautejaksot löydät perinteisesti kirjeen lopusta ja muistathan napata kalenteriisi jo nyt syksyn tulevat tapahtumat – vaikka vielä on kesää jäljellä…

Lue selainversio tästä(siirryt toiseen palveluun)

RePowerEU – kohti omavaraista ja kestävää energiantuotantoa


Euroopan komissio on julkaissut uuden RePowerEU-suunnitelman. Uudesta geopoliittisesta ja energiamarkkinatilanteesta johtuen on noussut tarve lisätä Euroopan energiaomavaraisuutta, nopeuttaa siirtymistä puhtaisiin energialähteisiin ja irtautua Euroopan ulkopuolelta tuoduista fossiilisista polttoaineista. RePowerEU-suunnitelman tarkoituksena on säästää energiaa, tuottaa puhdasta energiaa sekä monipuolistaa Euroopan energiavaroja. Suunnitelmaa tukevat taloudelliset ja oikeudelliset toimenpiteet, jotka mahdollistavat uuden energiainfrastruktuurin ja -järjestelmän rakentamisen Euroopassa. RePowerEU-suunnitelma sisältää joukon toimenpiteitä, joilla vähennetään nopeasti riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista ja edistetään vihreää siirtymää.
 

Uudessa suunnitelmassa on neljä päätavoitetta:

  1. Energian säästäminen ja energiatehokkuus

    Päämäärän saavuttamiseksi komissio on ehdottanut, että vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvaa 55-valmiuspaketin sitovaa energiatehokkuustavoitetta nostettaisiin 9 prosentista 13 prosenttiin. Uusiutuvan energian käyttöä lisätään päivittämällä uusiutuvan energian direktiiviä niin, että 45 % prosenttia (aiemmin 40 %) energiasta on lähtöisin uusituvista energialähteistä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi EU:n jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan käyttöön verotuksellisia toimenpiteitä energiansäästön edistämiseksi.

2. Energiahuollon ja energialähteiden monipuolistaminen

Uusi EU:n energiafoorumi mahdollistaa kaasun, nesteytetyn maakaasun ja vedyn vapaaehtoiset yhteisostot. Tämän lisäksi Euroopan komissio harkitsee yhteisostomekanismin kehittämistä, joka neuvottelisi ja tekisi sopimuksia kaasua ostavien EU:n jäsenvaltioiden puolesta. EU on myös hyväksynyt ulkoisen energiastrategian, joka huojentaa energian monipuolistamista sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien luomista energiantoimittajien kanssa. Energiastrategia priorisoi siirtymää kohti oikeudenmukaista ja vihreää energiaa, kehittää uusiutuvan energian ja vedynkäyttöä sekä kasvattaa energiatehokkuutta. Energialähteitä monipuolistetaan myös luomalla vetykäytäviä Välimerelle ja Pohjanmerelle. 

3. Uusiutuvaan ja puhtaaseen energiaan siirtymisen nopeuttaminen

Komissio on asettanut intohimoiset tavoitteet uusiutuvaan energiaan siirtymisestä ja käyttöönotosta, joiden avulla lisätään EU:n energiariippumattomuutta, vauhditetaan vihreää siirtymää sekä lasketaan energiahintoja. EU:n aurinkoenergiastrategian myötä aurinkosähkökapasiteetti kaksinkertaistetaan vuoteen 2025 mennessä. Tämä tuo mukanaan asteittain käyttöön otettavan velvoitteen liike-, asuin- ja julkisille rakennuksille asentaa aurinkopaneeleja. Nykyisten hitaiden ja monimutkaisten uusiutuvaan energiaan kytkeytyvien hankkeiden lupamenettelyjen nopeuttamiseksi kehitetään Go to-alueita, joilla pyritään tukemaan puhtaan energian lisäämistä. Tavoitteena on korvata maakaasu, öljy ja hiili vedyllä teollisuus- ja kuljetusaloilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä toteutuu vauhdittamalla vetymarkkinoita sopimalla tehostetuista alatavoitteista tarkoin määritetyillä aloilla, 200 miljoonan lisärahoituksella vetytutkimukseen sekä julkaisemalla kaksi delegoitua säädöstä koskien vedyn määritelmää ja tuotantoa. Lisäksi pyrkimyksenä on lisätä biometaanituotantoa 35 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2030 mennessä.

4. Investoinnit tehokkaalla tavalla

RePowerEU-suunnitelman päämäärien saavuttaminen edellyttää 210 miljardin euron lisärahoitusta vuosien 2022-2027 välisenä aikana. Parhaillaan suunnitelmaan on käytettävissä 225 miljardia euroa lainoina EU:n elpymis- ja palautumistukivälineesta RRF. EU:n jäsenmaiden on tarkoitus lisätä kansalliset RePowerEU-suunnitelmat omiin elpymis- ja palautumisvälineisiinsä. Lisäksi Euroopan komissio on ehdottanut, että elpymis- ja palautumisvälineen rahoitusta lisätään 20 miljardin euron avustuksilla, jotka saadaan EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksia huutokauppaamalla. Lisärahoitusta suunnitelman toteuttamiseen kanavoidaan myös Verkkojen Eurooppa -välineen kautta, jonka alla avattu uusi ehdotuspyyntö rahoittaa 800 miljoonalla eurolla energiainfrastruktuurihankkeita. Lisäksi EU:n innovaatiorahaston hankebudjetti kaksinkertaistetaan 3 miljoonaan euroon syksyn 2022 hakukierroksella.

RePowerEU-suunnitelman palautejakso(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Lue komission lehdistötiedote(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Löydät RePowerEU-suunnitelman tästä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

800 miljonaa euroa puhtaille energiahankkeille

Euroopan komissio on käynnistänyt uuden ehdotuspyynnön koskien EU:n rajat ylittäviä energiainfrastruktuurihankkeita. Ehdotuspyyntö on julkaistu Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa ja se edistää RePowerEU-suunnitelman toimeenpanoa.

Ehdotuspyynnön arvioitu budjetti on 800 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnetään hankkeille, jotka kuuluvat EU:n viidenteen yhteistä etua koskevien hankkeiden luetteloon. Luettelo käsittää 67 sähkön siirto- ja varastointiprojektia, 20 kaasuprojektia, kuusi vetyverkkohanketta ja viisi älyverkkohanketta.

Rahoitushaku on avoinna 1. syyskuuta 2022 asti.

Lisätietoja ehdotuspyynnöstä annetaan CEF-energiainfopäivänä 8. kesäkuuta 2022(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).(siirryt toiseen palveluun)
Lue tästä Euroopan komission lehdistötiedote(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Nyt juhlitaan kaunista, kestävää ja osallistavaa tulevaisuutta! 

Uusi Eurooppalainen Bauhaus -festivaali tuo yhteen toimijoita kaikilta yhteiskunnan aloilta keskustelemaan ja muovaamaan kaunista, osallistavaa ja kestävää tulevaisuutta 9.-12. kesäkuuta Brysselissä. Komission ensimmäistä kertaa koskaan järjestettävä festivaali on ainutlaatuinen tilaisuus juhlia ja vaihtaa ajatuksia tieteen, taiteen, suunnittelun ja arkkitehtuurin aloilta. Kesäkuinen tapahtumaviikko tuo EU:n vihreän kehityksen ohjelman jokapäiväisen elämämme ytimeen. 

Festivaalin ohjelma on jaoteltu kolmeen kokonaisuuteen:

Fair eli festivaalin aikana järjestettävät messut koostuvat elävistä näyttelyistä, joissa esitellään nykyisiä ja tulevia virtuaalitodellisuuksia sekä 3D- ja live-vuorovaikutus projekteja. Osa projekteista esitellään paikan päällä ja osa verkossa.

Fest on NEB-festivaalin elävä kulttuuriohjelma. Neljän päivän aikana on mahdollista tutustua taideinstallaatiohin, osallistua työpajoihin, konsertteihin, keskusteluihin ja opastettuihin kierroksiin Brysselissä ja ympäri Eurooppaa. Lisäohjelmaa ja sivutapahtumia järjestetään Belgiassa, mutta myös muissa EU-maissa, mikä antaa mahdollisuuden kaikille ottaa osaa, vaihtaa ajatuksia ja tavata ihmisiä festivaalin puitteissa. Tutustu ohjelmaan…(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Forum on festivaalin aikana järjestettävä keskustelusarja, jossa keskustellaan EU:n keskeistä tavoitteista vihreän siirtymän, tutkimuksen ja innovoinnin, kulttuurin, koulutuksen ja aluekehityksen tematiikoissa. Forumissa tasapainotetaan poliittisia keskusteluja innovatiivisilla osallistumismahdollisuuksilla ja tilaisuus kannustaa eri sidosryhmiä kuten kansalaisia, aktivisteja sekä viranomaisia ottamaan osaa ajatuksenvaihtoon. NEB keskustelufoorumi järjestetään fyysisesti Brysselissä sekä online-muodossa. Lähde mukaan keskusteluun!(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Valtaosa festivaalin tapahtumista, kuten konferenssit, seminaarit, näyttelyt järjestetään sekä paikan päällä että verkossa, mikä mahdollistaa osallistumisen mistä vain!

Lue lisää festivaalin verkkosivuilla ja rekisteröidy osallistujaksi! (siirryt toiseen palveluun)

Myös Helsinki EU Office on mukana festivaalihuumassa. Yhdessä Metropolia ammattikorkeakoulun, kansallisen NEB-yhteyspisteen Archinfon ja Kuntaliiton kanssa Helsinki EU Office järjestää New European Bauhaus X Suomi afterwork-tilaisuuden 9.6. toimistollaan Brysselissä. Aloitteen parissa työskentelevät ja aiheesta kiinnostuneet suomalaiset toimijat ovat lämpimästi tervetulleita paikan päälle verkostoitumaan, vaihtamaan ajatuksia ja nauttimaan cocktailpaloista. Rekisteröidy mukaan tästä!(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ensimmäinen seurantaraportti Horisontti Euroopan kumppanuuksista julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut toukokuussa 2022 ensimmäisen seurantaraportin liittyen Horisontti Euroopan kumppanuuksiin. Kumppanuuksien kahden vuoden seurantaraportti antaa yleiskatsauksen kumppanuusympäristöön ja luo pohjan niiden edistymisen arvioimiselle tulevaisuudessa. Raportti on osa uutta lähestymistapaa kumppanuuksiin pyrkimyksenään tarjota tietoa kumppanuuksien tehokkuudesta sekä ohjata strategista keskustelua kumppanuuksien tulevaisuudesta. Raportissa on käytössä yhteisiä indikaattoreita, joiden avulla analysoidaan kumppanuuksien panosta EU:n poliittisiin sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Lisäksi raportti antaa tilannekatsauksen EU:n 27 jäsenvaltion sekä Islannin ja Norjan saavutuksiin kumppanuuksissa sekä yksittäisten kumppanuuksien onnistumiseen.

Seurantaraportin keskeiset nostot:

  • Kumppanuudet edistävät huomattavasti EU:n vihreää ja digitaalista siirtymää sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.
  • Jäsenvaltioiden, assosiaatiomaiden sekä teollisuusalan sitoutuminen kumppanuuksiin on muodostanut kumppanuuksista strategisesti vaikuttavia politiikan välineitä
  • Kumppanuuksilla on selkeä synergia- ja yhteistyöpotentiaali Horisontti Euroopan klusterien välisten eurooppalaisten kumppanuuksien ja muiden EU:n ja kansallisten poliittisten välineiden kanssa.
  • Kumppanuudet on merkittävä väline Horisontti Euroopan toimeenpanossa. Kumppanuudet ovat avoimia laajalle joukolle yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita. Yhdessä ne edistävät eurooppalaisen vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita ja vahvistavat eurooppalaista tutkimusaluetta.

Lue lehdistötiedote tästä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Helsinki EU Officen sopimuskumppaneilla on nyt mahdollisuus ehdottaa hankeideoitaan ERRIN-verkoston Erasmus+ -hanketyöpajaan 2022

Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkosto (ERRIN)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) järjestää Erasmus+ -hanketyöpajan Brysselissä 22.–23. marraskuuta. Tilaisuuden tavoitteena on kehittää lupaavia Erasmus+ -hankeideoita sekä tukea verkostoitumista ja eurooppalaisten hankekonsortioiden kehittymistä. Helsinki EU Office on yksi tilaisuuden järjestäjistä.  

Työpajan kattoteemana on tänä vuonna siltojen rakentaminen tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen välillä. Konkreettisesti työpajaan etsitään hankeideoita kahdesta seuraavasta Erasmus+ -hakupyynnöstä:

  • Huippuosaamiseen tähtäävät kumppanuudet – Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt (Centres of Vocational Excellence)
  • Innovaatiokumppanuudet – Oppilaitosten ja yritysten väliset yhteenliittymät (Alliances for Education and Enterprises)

Kehotamme lämpimästi kiinnostuneita Helsinki EU Officen sopimuskumppaneita jättämään hakemuksen työpajaan sopivasta Erasmus+ -hankeideasta 24. elokuuta mennessä. Haku on avoinna ERRIN-verkoston jäsenille. Hakemuksen voi jättää täältä(siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoja tilaisuudesta löytyy täältä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Avoinna olevat julkiset kuulemiset: Vaikuta EU:n päätöksentekoon! 

Ympäristövastuudirektiivin arviointi

Euroopan komissio arvioi parhaillaan ympäristövastuudirektiivin tarkoituksenmukaisuutta ja sen mahdollisia puitteita Euroopan parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen kehotuksesta. Ympäristövastuudirektiivi on aiheuttamisperiatteeseen pohjautuva järjestelmä, jonka avulla ehkäistään ja korjataan ympäristövahinkoja. Kerro mielipiteesi ympäristödirektiivin toimivuudesta 4. elokuuta mennessä täällä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Eurooppalainen terveystietoalue

Palautejakso koskien eurooppalaista terveystietoaluetta on nyt auki. Terveystietoalueen tarkoituksena on muun muassa edistää potilastietojen turvallista vaihtoa (myös ulkomaille) ja kansalaisten mahdollisuutta hallita terveystietojaan, tukea digitaalisia terveydenhuoltopalveluja ja valaista alan turvallisuus- ja vastuukysymyksiä liittyen tekoälyyn. Tavoitteena on myös edistää terveystietojen saatavuutta ja käyttöä tutkimuksessa, päätöksenteossa ja sääntelyssä luotettavan hallinnointikehyksen avulla ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Anna mielipiteesi asetusehdotuksesta 28. heinäkuuta mennessä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Uusiutuvaan energiaan liittyvät hankkeet – lupamenettelyt ja sähkön ostosopimukset

Komission uudessa aloitteessa pyritään helpottamaan uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvien hankkeiden toteuttamista. Aloitteessa pureudutaan erityisesti hankkeiden toteuttamisen suurimpiin esteisiin, kuten lupamenettelyjen pituuksiin, verkkoliityntöjen ongelmiin ja hallinnollisten prosessien monimutkaisuuteen. Lisäksi pyritään hahmottelemaan hyviä käytäntöjä energian ja sähkönostosopimusten sujuvoittamiseksi myös yli rajojen. Aloitteesta voi antaa palautetta komissiolle 26. heinäkuuta saakka(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).(siirryt toiseen palveluun)

EU:n tutkimus- ja innovaatiopäivät 2022

Teksti "European Research & Innovation Days 2022"

Euroopan komission tutkimuksen- ja innovoinnin lippulaivatapahtumaa vietetään syyskuussa 2022. Tutkimus- ja innovaatiopäivät 28.-29.9. tuo yhteen päättäjät, tutkijat, yrittäjät ja yhteiskunnan keskustelemaan ja kehittämään tulevaisuuden tutkimusta ja innovointia Euroopassa sekä kansainvälisesti. Tänä vuonna keskiössä on mm. uudet ratkaisut, jotka vahvistavat Euroopan sietokykyä ja strategista autonomiaa.

Lisäksi tämän vuoden tapahtumassa keskustellaan uudesta Eurooppalaisesta innovaatio-ohjelmasta, Euroopan nuorten teemavuodesta, kulttuurisen luovuuden rikkauksista ja Horisontti Euroopan Missioista. Tutkimus- ja innovaatiopäivät järjestetään digitaalisena, eli kaikilla on mahdollisuus osallistua mistä tahansa.

Lue lisää…(siirryt toiseen palveluun)
Tilaa komission päivitykset tapahtumasta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Haluatko saada ajankohtaiset kuulumiset suoraan sähköpostiisi? Tilaa Helsinki EU Officen uutiskirje!

3.6.2022