Siirry sisältöön
Nuoret naiset istuvat pöydän ympärillä ja lukevat kirjaa.

Erasmus+ -ohjelman 2023 hakukierrokset ovat avautuneet!

EU:n koulutus-, urheilu-, ja nuorisoalan Erasmus+ -ohjelmasta ovat avautuneet vuoden 2023 hakukierrokset. Ohjelmalla tuetaan mm. koulutuksen osallistavuutta, aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumista, sekä koulutuksen mukautumista vihreän ja digitaalisen siirtymän osaamistarpeisiin. Ohjelman budjetti vuodelle 2023 on 4,2 miljardia euroa ja ohjelman kokonaisbudjetti ohjelmakaudella 2021–2027 on 26,2 miljardia euroa.

Tulevana vuonna Erasmus+ -ohjelman puitteissa jatketaan toimia, jotka pyrkivät lieventämään Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuvia sosioekonomisia ja koulutukseen liittyviä vaikutuksia, muun muassa tarjoamalla tukea Ukrainasta paenneille oppijoille ja koulutushenkilökunnalle. Lisäksi Euroopan nuorison teemavuodesta 2022(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kerättyjen näkemysten pohjalta ohjelmaa kehitetään entistä osallistavammaksi. Samalla varmistetaan, että jatkossa nuorten ääntä kuullaan EU:ssa ponnekkaammin ja Erasmus+ -ohjelman nuorisotoiminnan rahoitusta lisätään. 

Erasmus+ -ohjelman hankkeilla tuetaan olennaisesti täydennys- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia sekä nuorille että kaikenikäisille oppijoille. Tämä ulottuvuus täydentää olennaisesti komission ehdotusta nimetä vuosi 2023 Euroopan osaamisen teemavuodeksi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Erasmus+ -tuella edistetään toimia, jotka tukevat ohjelman tavoitteita yleissivistävässä koulutuksessa, korkeakoulutuksessa, aikuis- ja ammatillisessa koulutuksessa, sekä nuoriso- ja urheilualalla. Erasmus+ – rahoitusta voivat hakea koulutus-, nuoriso-, ja urheilualalla toimivat julkiset ja yksityiset tahot. Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA(siirryt toiseen palveluun)) ja kansalliset Erasmus+ -toimistot tarjoavat apua hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä. Suomessa Erasmus+ -ohjelmaa koordinoivana kansallisena toimistona toimii Opetushallitus.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 

Euroopan komission julkaisemasta ohjelmaoppaasta löydät tarkempia tietoja Erasmus +-hakupyynnöistä sekä hakuaikatauluista vuodelle 2023. Löydät ohjelmaoppaan tästä.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)