Arcada

Arcada ammattikorkeakoulu tarjoaa ruotsin- ja englanninkielistä koulutusta liikunnan, sosiaali- ja terveydenhuollon, talouden, kulttuurin, median ja tekniikan alalla yhteensä 2700 opiskelijalle. Lisäksi Arcada tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia jo työelämässä oleville. Tukemalla osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja tarjoamalla tutkimus- ja kehitystyötä Arcada osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen kehitykseen. 

> Lisätietoa Arcada-ammattikorkeakoulun sivuilla. 

Arcada is a multi-professional university of applied sciences (UAS) with campus located in Arabianranta, Helsinki. Arcada offers high quality practice-oriented higher education at both Bachelor’s and Master’s levels as well as further education in Swedish and English within Business Administrationsports, media, culture, social– and health care and technology 

> Read more about Arcada.