Arcada

Arcada ammattikorkeakoulu tarjoaa ruotsin- ja englanninkielistä koulutusta liikunnan, sosiaali- ja terveydenhuollon, talouden, kulttuurin, median ja tekniikan alalla yhteensä 2700 opiskelijalle. Lisäksi Arcada tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia jo työelämässä oleville. Tukemalla osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja tarjoamalla tutkimus- ja kehitystyötä Arcada osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen kehitykseen. 

> Lisätietoa Arcada-ammattikorkeakoulun sivuilla.