Siirry sisältöön

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu toimii Uudellamaalla kuudella kampuksella. Opiskelussa keskeistä ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, kuten projektit, joiden ansiosta opiskelijat verkostoituvat jo opiskeluaikanaan ja oppivat tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja.

Laurea-yhteisöön kuuluu noin 7 300 AMK-opiskelijaa, noin 890 YAMK-opiskelijaa, 550 henkilökunnan jäsentä ja yli 26 000 Laurean alumnia.

Laureassa tehdään käytännönläheistä tutkimus- ja kehitystyötä strategisilla tutkimusalueilla, jotka perustuvat tulevaisuuden tarpeisiin ja vahvaan osaamiseen sosiaali- ja terveysalalla, palveluliiketoiminnassa sekä turvallisuudessa.

> Lue lisää Laurean verkkosivuilla

Laurea University of Applied Sciences has six campuses in the Uusimaa region. Real-life assignments arising from the needs of workplaces, such as projects, have a significant role in the studies. These projects help students to develop networks during their studies and also to develop important workplace skills.

The Laurea community comprises approximately 6,400 Bachelor’s degree students, 890 Master’s degree students, 550 staff members and over 26,000 Laurea alumni.

Laurea focuses on practical research and development work in strategic areas, based on future needs and strong expertise in the fields of social services and health care, service business and security.

> Read more via Laurea’s website