Siirry sisältöön
Colorful paint on a table, a child's hand, paintbrushes.

Luova Eurooppa -ohjelmasta on nyt tarjolla rahoitusta eurooppalaisille yhteistyöhankkeille 2023

EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta on avautunut eurooppalaisten yhteistyöhankkeiden 2023 hakukierros. Ehdotuspyynnöllä tuetaan kulttuurialan ja luovien alojen yhteistyöhankkeita, mm. uusien sisältöjen ja toimintamallien toteuttamista, verkostoitumista ja uusien taitojen oppimista yhdessä eurooppalaisten sidosryhmien kanssa. 

Vuoden 2023 haussa on jaossa 60 miljoonaa euroa, ja tavoitteena on rahoittaa noin 130 yhteistyöhanketta. Kaikki kulttuurin ja luovien alojen toimijat, esimerkiksi teatterit, museot, yhdistykset oppilaitokset ja yritykset voivat osallistua ohjelmaan ja hakea rahoitusta yhteistyössä eurooppalaisten hankekumppanien kanssa. Lisäksi muiden sektoreiden toimijat (esim. koulutus- ja teknologiasektoreilta) voivat olla mukana hankkeissa, mikäli hankkeen toiminta kohdistuu kulttuuri- ja luoville aloille.

Yhteistyöhankkeiden täytyy liittyä toiseen seuraavista Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteista: 1) Rajojen ylittävien sisältöjen luominen ja levittäminen tai 2) Innovaatiot sekä kulttuuri- ja luovien alojen valmiuksien vahvistaminen liittyen alan haasteisiin ja kasvuun. Tämän lisäksi hankkeet on liitettävä yhteen tai korkeintaan kahteen ohjelman seuraavista painopisteistä: 

  1. Yleisötyö 
  2. Sosiaalinen inkluusio
  3. Kestävä kehitys
  4.  Uusi teknologia
  5. Kansainvälisten valmiuksien vahvistaminen  

Hankkeiden tulee myös huomioida EU:n yhteiset strategiset linjaukset koskien mm. inkluusiota, sukupuolten tasa-arvoa, ympäristöä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.  

Tukea voi hakea kolmessa kokoluokassa:

  • Pienet yhteistyöhankkeet (COOP1), joissa on mukana toimijoita vähintään kolmesta Luova Eurooppa -ohjelmamaasta. Hankkeen EU-tuki on korkeintaan 200 000 euroa.  
  • Keskikokoiset yhteistyöhankkeet (COOP2), joissa on mukana toimijoita vähintään viidestä ohjelmamaasta. EU-tuki keskikokoisille hankkeille on korkeintaan miljoona euroa.  
  • Suuret yhteistyöhankkeet (COOP3), joissa on mukana toimijoita vähintään kymmenestä ohjelmamaasta. Suurten hankkeiden EU-tuki on korkeintaan 2 miljoonaa euroa.  

Osa yhteistyöhankkeiden budjetista allokoidaan kulttuuriperinnön, kirja- ja kustannusalan, musiikin, muodin, muotoilun ja arkkitehtuurin omiin alakohtaisiin hankkeisiin. 

Hakuaika päättyy 23. helmikuuta 2023. Suomessa lisätietoja ja neuvoja hakemuksiin tarjoaa Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste. Yhteyspiste järjestää lukuisia suomenkielisiä hakuinfoja ja kyselytunteja, joissa tarjotaan ohjeistusta mm. hakumateriaaleista ja budjettisuunnittelusta. Hakuajan aikana on myös mahdollista osallistua kyselytunneille, joita järjestetään yhteensä viisi kappaletta hakuajan loppuun saakka.