Siirry sisältöön

Kymenlaakson liitto

Kymenlaakson liitto on lakisääteinen kuntayhtymä, joka toimii maakunnan aluesuunnittelusta ja aluekehityksestä sekä edunvalvonnasta vastaavana viranomaisena. Kymenlaakso muodostuu Kouvolan ja Kotkan – Haminan seuduista.

Liiton johdolla laadittavissa maakuntasuunnitelmassa ja –ohjelmassa määritellään aluekehityksen keskeiset tavoitteet. Tavoitteiden toteuttamista edistäviin hankkeisiin osoitetaan maakunnan eri toimijoille EU-hankerahoitusta ja maakunnan kehittämisrahoitusta.

Maakuntakaavoitus on ensisijainen suunnittelumuoto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden konkretisoinnissa. Tavoitteiden edistämiseksi huolehditaan maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnista ja maakuntakaavan ajantasallapidosta. Maakuntakaava toimii ohjeena kuntien yleis- ja asemakaavoille sekä yksittäisille suurille maankäyttöä koskeville hankkeille.

Kansallista edunvalvontaa toteutetaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien tahojen kanssa mm. aluehallintoviranomaisten tulosohjauksen yhteydessä. Euroopan Unionin – tasoista edunvalvontaa toteutetaan Euroopan perifeeristen merellisten alueiden järjestön CPMR:n (Conference of Peripheral Maritime Regions) puitteissa.

Kansainväliset tehtävät painottuvat Itämeren talousalueelle ja niitä toteutetaan pääasiassa EU:n rakennerahastopolitiikan avulla. Yksi tärkeimmistä yhteistyöalueista on Viro.