Siirry sisältöön
Olf Kristersson ja Ursula von der Leyen

Tammikuun 2023 uutiskirje!

16.1.2023

Hyvää alkanutta vuotta 2023! Helsinki EU Officen väki on palannut taas Brysseliin ja uusi vuosi on lähtenyt toimistolla käyntiin. Uusi vuosi on tuonut muutoksia sekä EU-kentällä että toimistollamme: tammikuun alussa Ruotsi aloitti EU:n neuvoston puheenjohtajuuskautensa, ja toimistollamme aloitti uusi viestinnän harjoittelija Unna Löppönen. 

Vuoden ensimmäisessä uutiskirjeessä luomme katsauksen mm. Euroopan digitaalinen vuosikymmen 2030-politiikkaohjelmaan, Euroopan kestävän energian palkintokisaan sekä Euroopan sosiaalirahaston ALMA-hakupyyntöön. Uutiskirjeen lopusta löydät tuttuun tapaan menovinkkimme ja mielenkiintoiset vaikuttamismahdollisuudet.

Ruotsin EU:n neuvoston puheenjohtajuuskausi alkanut 

Vasemmalla Euroopan parlamentin presidentti Roberta Metsola ja oikealla ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Keskellä EU:n ja Ruotsin lippu. Sininen tausta.

Euroopan unionin neuvoston kiertävä puheenjohtajuus vaihtui 1. tammikuuta 2023. Ruotsi ottaa vastuun puheenjohtajuudesta seuraavan puolen vuoden ajaksi Tšekin puheenjohtajuuskauden jälkeen. Ruotsi keskittyy kaudellaan etenkin EU:n kansalaisten turvallisuuden takaamiseen, Ukrainalle suunnattavan avun lujittamiseen sekä ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Lue lisää…

EU:n uudet terveysturvapuitteet toiminnassa

Auki oleva ensiapupakkaus

Euroopan terveysunionin uudet rakenneosat perustettiin 25. joulukuuta 2022. Uusiin rakenneosiin kuuluu entistä tiukempia sääntöjä koskien rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia, tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen (ECDC) vahvempi toimeksianto sekä uusi hätätilannekehys lääketieteellisiä vastatoimia varten. Lue lisää…

Digitaalinen vuosikymmen 2030 -politiikkaohjelma aloittanut toimintansa

Ihmisiä tietokoneen ääressä

Uusi Digitaalinen vuosikymmen 2030 -politiikkaohjelma on aloittanut toimintansa vuoden alussa. Ensimmäistä kertaa parlamentin, jäsenmaiden ja komission yhteistyöllä valmisteltu ohjelma asettaa konkreettisia toimia ja tavoitteita digitaalisten taitojen, infrastruktuurien, yritysten digitalisaation ja julkisten verkkopalvelujen osa-alueille. Lue lisää…

EIC investoi miljardeja innovointiin ja läpimurtoteknologioihin vuonna 2023

Valkoinen pallonmuotoinen rakennus, taustalla purppuranvärinen taivas.

Euroopan komissio hyväksyi joulukuussa 2022 Euroopan innovaationeuvoston (EIC) työohjelman vuodelle 2023. Tämän vuoden työohjelman kokonaisbudjetti on 1,6 miljardia euroa, josta tarjotaan rahoitusmahdollisuuksia tutkijoille ja innovoijille uusien markkinoiden luomiseen sekä läpimurtoteknologioiden skaalaamiseen. Lue lisää…

Euroopan sosiaalirahaston ALMA-hakupyynnön ensimmäinen kierros auki

Ihmisiä laittamassa kätensä yhteen.

Hakupyynnön tavoitteena on auttaa EU:n jäsenmaita integroimaan ALMA-aloite (Aim-Learn-Master-Achieve) maiden Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) ohjelmiin. Jäsenmaat voivat tehdä tämän pilotoimalla tai skaalaamalla ALMA-aiheisia toimia. Lue lisää…

Euroopan kestävän energian palkintokisa, EUSEW Awards 2023 käynnissä

Tuulivoimaloita, vihreä pelto, sininen taivas

Euroopan kestävän energian palkintokisassa (EUSEW Awards 2023) kilpailussa palkitaan erinomaisia EU-rahoitteisia energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan keskittyviä hankkeita. Kilpailuun voi osallistua hankkeella jolla tuetaan kansalaisia, teollisuutta ja julkista sektoria kohti EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Lue lisää…

Euroopan yrittäjyysalue 2024 -tunnuksen haku on käynnissä

Katajannokka, Allas Sea Pool, maailmanpyörä

Euroopan unionin kunnat, kaupungit ja alueet voivat nyt hakea vuoden 2024 hakukierroksella Euroopan yrittäjyysalue (EYA) -tunnusta. Hakukierroksen teemana on ”Kunnat ja alueet kestävän, joustavan ja digitaalisen kasvun uralla”. Tarkoituksena on tuoda esiin paikallisia ja alueellisia toimia, jotka tukevat pk-yritysten vihreää ja digitaalista siirtymää seuraavan kahden vuoden aikana ja vahvistaa kilpailukykyä. Lue lisää…

Avoimet julkiset kuulemiset: Vaikuta EU:n päätöksentekoon!

EU: kuluttajalainsäädännön toimivuus digitaalisessa ympäristössä – ota kantaa!

Euroopan komissio on avannut kannanottopyynnön koskien EU:n kuluttajalainsäädännön toimivuutta digitaalisessa ympäristössä. Komissio tarkastelee erityisesti sitä, tarjoavatko EU:n kuluttajansuojasäädökset korkeatasoisen suojan verkossa, sekä lisätoimien tarvetta yhtäläisen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi verkossa ja sen ulkopuolella.
Ota kantaa 20. helmikuuta 2023 mennessä(siirryt toiseen palveluun)

Kerro näkemyksesi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetusta EU:n lainsäädännöstä

Kestävyyttä edistävässä kemikaalistrategissa esitetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanemiseksi useita toimia, jotka edellyttävät edellyttäen aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen kohdennetun tarkistamista. Erilaisia tarkistusvaihtoehtoja tarkastellaan vaikutustenarvioinnissa, minkä perusteella komissio esittää lainsäädäntöehdotuksia ja asetuksen säännösten ja liitteiden tarkistamiseksi.
Palautejakso on avoinna 9. maaliskuuta 2023 saakka(siirryt toiseen palveluun)

Jaa näkemyksesi EU:n yhdenmukaistetuista määräyksistä junille, rautatieinfrastruktuurille ja esteettömyydelle

Määräyksien ja standardien tavoitteena on kasvattaa rautateiden osuutta liikennealan hiilestä irtautumisessa yhdenmukaistamalla ja parantamalla kilpailukykyä sekä lisäämällä tavara- ja matkustajaliikennetarjontaa. Tarkistuksilla tehostetaan EU:n rautatiejärjestelmää esimerkiksi laajentamalla veturien sekä tavara- ja matkustajavaunujen maantieteellistä toiminta-aluetta, vähentämällä melua ja lisäämällä esteettömyyttä.
Sinulla on vielä aikaa jakaa mielipiteesi – kannanottopyyntö sulkeutuu 27. tammikuuta 2023(siirryt toiseen palveluun)

Mitä mieltä olet Europassista?

Europass on maksuton apuväline opiskeluun ja työntekoon Euroopassa. Se tarjoaa verkkotyökaluja ja tietoa elinikäisen oppimisen ja uranhallinnan tueksi muun muassa opiskelijoille, työnhakijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja kouluttajille. Europass helpottaa osaamisen ja tutkintojen esittelyä, ja tutkintojen vertailua.
Vaikuta ja kerro mielipiteesi 28. helmikuuta 2023 mennessä(siirryt toiseen palveluun)