Siirry sisältöön
Ilmakuva punaisesta rahtilaivasta, tummansininen meri.

Vuoden 2022 viimeinen uutiskirje!

22.12.2022

Jouluinen tervehdys Brysselistä!

Vuoden loppu häämöttää jo horisontissa ja Helsinki EU Officella olemme jo pikkuhiljaa hiljentymässä joululoman viettoon. Horisontissa kuitenkin yhä sattuu ja tapahtuu. Nostona EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan rintamalta mainittakoon, että Horisontti Eurooppa -päätyöohjelman 2023–2024 ensimmäiset hakupyynnöt ovat avautuneet 7.12.2022. Lisäksi komissio on käynnistänyt strategisesti merkittävän julkisen kuulemisen Horisontti Eurooppa -ohjelman väliarvioinnin tueksi. Joulukuussa on myös järjestetty lukuisia Horisontti Eurooppa -hakujen 2023 infotilaisuuksia eri ohjelmakokonaisuuksista ja näitä herkkuja saamme vielä nauttia tammikuun lopussa, jolloin komissio järjestää ainakin kolme eri infotilaisuutta verkossa.

Vuoden viimeisessä uutiskirjeessä tarjoamme monipuolisen kattauksen nostoja eri politiikkasektoreilta kuten Uusi Eurooppalainen Bauhaus -aloitteen palkintokisasta 2023 ja EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamisesta. Tuttuun tapaan löydät erän Euroopan komission julkisia kuulemisia ja Brysselin tapahtumanostoja uutiskirjeemme lopusta. Tuleva vuosi 2023 tuo jälleen mukanaan uusia tuulia – seuraavaksi on Ruotsin vuoro ottaa ohjat neuvoston puheenjohtajamaana. Lisäksi Helsinki EU Officella tiimiin on tulossa uutta osaamista eli pysythän kuulolla!

Helsinki EU Officen väki siirtyy nyt vähitellen joululoman viettoon ja palvelemme taas Brysselissä 9. tammikuuta 2023 alkaen.

Toivotamme kaikille iloista joulunodotusta, rauhallisia juhlapyhiä sekä onnellista uutta vuotta 2023!

Lue selainversio tästä(siirryt toiseen palveluun)

  

EU:n päästökauppajärjestelmää uudistetaan ja laajennetaan uusille sektoreille

Ilmakuva punaisesta rahtilaivasta, tummansininen meri.

Euroopan parlamentti, EU-jäsenmaat ja Euroopan komissio ovat päässeet alustavaan sopuun koskien EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) uudistamista ja sen soveltamisalan laajentamista meriliikenteen päästöihin. Lisäksi nykyisen päästökauppajärjestelmän rinnalle perustetaan kokonaan uusi ja erillinen päästökauppajärjestelmä, joka kohdistuu tieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen päästöihin. Lue lisää…

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman päätyöohjelma vuosille 2023-2024 on hyväksytty

Maapallo kuvattuna avaruudesta, sininen maa ja atmosfääri. musta avaruus.

Euroopan komissio on hyväksynyt Horisontti Eurooppa -ohjelman päätyöohjelman vuosille 2023–2024 ja ensimmäiset uudet tutkimus- ja innovaatiohaut avautuivat 7. joulukuuta 2022. Seuraavana kahtena vuonna siitä tuetaan 13,5 miljardilla tutkijoita ja innovoijia sekä ympäristöön, energiaan ja digitaalisuuteen liittyviä läpimurtoratkaisuja. Lisäksi tulevina vuosina rahoitetaan kohdennettuja toimija, joilla tuetaan Ukrainaa, vahvistetaan talouden sietokykyä ja kehitetään kestävää elpymistä pandemiasta. Lue lisää…

Nyt kilpaillaan Uusi Eurooppalainen Bauhaus -palkinnoista vuodelle 2023!

Valkoinen aaltomainen betonirakennus kuvattu alhaalta päin.

Uusi eurooppalainen Bauhaus 2023 -kilpailu on nyt avattu. Kyseessä on EU:n luova ja monitieteinen aloite, jonka päämääränä on yhdistää EU:n vihreän kehityksen ohjelma kansalaisten elinympäristöihin ja elintapoihin. Kolmatta kertaa järjestettävässä palkintokisassa palkitaan merkittäviä jo olemassa olevia hankkeita ja nuorten luomia konsepteja, jotka ilmentävät aloitteen kolmea keskeistä arvoa – kestävä kehitys, esteettisyys ja osallisuus. Lue lisää…

Vaikuta EU:n tutkimus- ja innovaatio politiikkaan!

Sininen taivas, paistava aurinko valkoisten pilvien yläpuolella taivaalla.

Euroopan komissio on avannut laajat kannanottopyynnöt EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminnan puiteohjelmiin, “Horisontti 2020” -puiteohjelman loppuarviointiin että nykyisen “Horisontti Eurooppa” -rahoituskehyksen väliarviointiin. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus jakaa kokemuksesi ohjelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja vaikutuksista, sekä olla mukana muovaamassa EU:n T&I -rahoitusohjelmien tulevia suuntaviivoja. Lue lisää…

EU:n globaali terveysstrategia

Pinossa valkoisia ja sinisiä kertakäyttö kasvomaskeja turkoosilla alustalla.

Komissio hyväksyi marraskuun lopussa uuden EU:n globaalin terveysstrategian, jolla pyritään parantamaan maailman terveysturvaa ja kaikkien ihmisten terveysoloja muuttuvassa maailmassa. Strategian mukaan maailmanlaajuiset terveyskysymykset ovat olennainen osa EU:n ulkopolitiikkaa ja etenkin geopoliittisesti kriittinen osa-alue. Lue lisää…

Droonistrategia 2.0: Tähtäimessä laajat eurooppalaiset droonimarkkinat

Ojennettu käsi, jonka yllä lentää musta drooni.

Euroopan komissio on julkistanut 29. marraskuuta 2022 uuden Euroopan droonistrategian 2.0(siirryt toiseen palveluun), jossa esitetään kokonaisvaltainen visio eurooppalaisten droonimarkkinoiden kehittämiselle. Tavoitteena on edesauttaa Eurooppaan laajamittaista kaupallista lentotoimintaa drooneilla ja synnyttää alalle uusia mahdollisuuksia. Lue lisää…

Avoimet julkiset kuulemiset: Vaikuta EU:n päätöksentekoon!

Pakkausjätteen vähentäminen ja tehoa pakkausten uudelleenkäyttöön – EU:n sääntöjen tarkistaminen

Euroopan komissio julkisti 30.11.2022 tarkistetun ehdotuksen pakkauksia ja pakkausjätettä koskevasta EU-lainsäädännöstä. Ehdotuksen lopullisena tavoitteena on estää pakkausjätteen synty, lisätä pakkausten uudelleenkäyttöä ja tehdä kaikista pakkauksista kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä. Nyt komissio on avannut kannanottopyynnön, jossa sidosryhmillä on mahdollisuus arvioida komission uutta asetusehdotusta.
Anna näkemyksesi komissiolle 6. tammikuuta 2023 mennessä täällä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Kerro mielipiteesi komission ehdotuksesta digitaalisten julkisten palvelujen yhteentoimivuuden edistämiseksi!

Euroopan komissio on julkistanut 18.11.2022 uuden asetusehdotuksen, joka käsittelee eurooppalaisia yhteentoimivuusperiaatteita digitaalisten julkisten palvelujen kehittämisessä. Komission tavoitteena on, että julkiset palvelut olisivat kansalaisten ja yritysten saatavilla verkossa kaikkialla EU:ssa. Aloitteen tavoitteena on myös koordinoida yhteentoimivuustrategioita EU-maiden hallituksille. Lisäksi komissio ehdottaa normeja, jotka koskevat julkisen sektorin rajatylittäviä tietovirtoja ja palveluja. Tällä hetkellä komissio kerää sidosryhmiltä palautetta julkistamaansa asetusehdotukseen. Ota kantaa ja saa äänesi kuuluviin!
Kannanottopyyntö on avoinna 16. tammikuuta 2023 saakka.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen arviointi

Euroopan komissio arvioi neuvoston suositusta (22.5.2017) eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi. Neuvoston antaman suosituksen päämääränä on ollut parantaa tutkintojen vertailukelpoisuutta, siirrettävyyttä ja avoimuutta.
Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) on kahdeksantasoinen kehys, joka kattaa kaikentyyppiset ja – tasoiset tutkinnot. Sillä helpotetaan kansallisten tutkintojen viitekehysten ja tutkintojärjestelmien vertailua EU-maissa.
Nyt komissio arvioi yhdessä jäsenmaiden ja sidosryhmien kanssa neuvoston suosituksen toimeenpanoa ja vaikuttavuutta. Kerro kokemuksesi ja vaikuta EU:n tuleviin toimiin – anna palautetta 22. maaliskuuta 2023 mennessä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Euro 7 -päästönormit ajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämiseksi – anna palautetta komission ehdotuksesta!

Euroopan komissio ehdotti 10. marraskuuta 2022 kiristettyjä ”Euro 7” -päästönormeja EU:ssa myytäville bensiini- ja dieselkäyttöisille ajoneuvoille (Euro 7). Asetusehdotuksen tavoitteena on vähentää EU:ssa myytävien uusien moottoriajoneuvojen epäpuhtauspäästöjä sekä parantaa yleistä ilmanlaatua. Aloite tukee Euroopan vihreän kehityksen ohjelman saasteettomuustavoitetta ja se nopeuttaa EU:n laajuista siirtymää kestävään ja älykkääseen liikkuvuuteen.
Ilmaise kantasi komission uudesta ehdotuksesta! Palautejakso on avoinna 9. helmikuuta 2023 asti(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).