Siirry sisältöön
Apple park, Piilaakso

Maaliskuun uutiskirje on täällä!

Maaliskuu on ollut aktiivinen sekä toimistollamme että EU-kentällä. Tämänkertaisen uutiskirjeen nostoihin kuuluvat mm. ensimmäinen European Innovation Days- tapahtuma Piilaaksossa, EU:n kaupunkimission NetZeroCities-pilottiohjelma ja Euroopan osaamisen teemavuosi. Luvassa on siis monipuolinen kattaus niin innovaatio-, ympäristö- kuin koulutusaiheisiakin uutisia! Uutiskirjeen loppupuoliskolle olemme koonneet myös tärpit keskeisistä vaikuttamismahdollisuuksista.

Kevät tuo tullessaan roppakaupalla tapahtumia – kiinnostaisiko sinua hakea tapahtumajärjestäjäksi Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolle 2023?

European Innovation Days -tapahtuma ensimmäisen kerran Piilaaksoon

Tutkimuksesta ja innovoinnista vastaava komissaari Mariya Gabriel sekä neljänkymmenen henkilön korkean tason delegaatio esittelevät eurooppalaisia innovaatioekosysteemejä Piilaaksossa, Yhdysvalloissa, 21.–23. maaliskuuta 2023. Delegaatio koostuu yritysjohtajista, rehtoreista, pormestareista, alueellisista johtajista sekä menestyksekkäiden startup-yritysten perustajista. Helsinki EU Officen sopimuskumppaneista delegaatioon kuuluvat Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston edustajat.

EU:n kaupunkimissio: 53 kaupunkia valittu kokeilemaan uusia tapoja päästöjen vähentämiseksi

Ski jump tower in Lahti

EU:n kaupunkimissioon, eli ”100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä”-missioon kytkeytyvään NetZeroCities-pilottiohjelmaan on valittu mukaan 53 kaupunkia. Osana pilottia kaupungit kokeilevat uusia tapoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Lue lisää…

Vetylaaksot edistävät strategista autonomiaa ja puhtaaseen energiaan siirtymistä

Lehtiä, auringonvalo

Maaliskuun alussa tutkimuksesta ja innovoinnista vastaava komissaari Mariya Gabriel järjesti Repowering the EU with Hydrogen Valleys: showcasing innovative solutions -tapahtuman, joka kokosi yhteen EU:n vety-yhteisön keskei­simmät sidosryhmät. Lue lisää…

Komissiolta kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita sekä raskaille hyötyajoneuvoille että kaupunkibusseille

Ihmisiä istumassa kaupunkiliikenteen bussissa

Euroopan komissio on ehdottanut uusia hiilidioksidipäästötavoitteita uusille raskaille hyötyajoneuvoille ja busseille vuodesta 2030 alkaen osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Kuorma-autojen, kaupunkibussien ja kaukoliikenteen bussien osuus EU:n kasvi­huone­kaasujen kokonaispäästöistä on reilut 6 % ja tieliikenteen kasvi­huonepäästöistä yli 25 %. Lue lisää…

Komissio arvioi tiedonannossaan NextGenerationEU elpymis- ja palautumistukivälinettä

Euro-symboli Euroopan keskuspankin edessä

Euroopan komissio antoi 21. helmikuuta 2023 tiedonannon elpymis- ja palautumis­tukivälineestä, joka on keskeinen osa 800 miljardin euron NextGenerationEU-elpymis­suunnitelmaa. Komission tiedon­annossa arvioidaan tähän mennessä saavutettuja konkreettisia tuloksia merkittäviksi. Lue lisää…

Euroopan osaamisen teemavuosi 2023 – alustava yhteisymmärrys saavutettu

Maapallo-taideinstallaatio museossa

Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet alustavaan yhteis­ymmärrykseen Euroopan osaamisen teemavuodesta. Euroopan osaamisen teemavuoden aikana komissio, parlamentti, jäsenvaltiot, työmarkkinaosapuolet, julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, kauppa- ja teollisuuskamarit, koulutuksen tarjoajat, yritykset ja työntekijät yhdistävät voimansa edistääkseen osaamisen kehittämistä. Lue lisää…

Interregional Innovation Investments (I3) –rahoitusvälineen työohjelma vuosille 2023–2024 on julkaistu

Hehkulamppu tummalla taustalla

Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritys­asioiden toimeenpanovirasto (European Innovation Council and SMEs Executive Agency, EISMEA) julkaisi helmikuussa Interregional Innovation Investments (I3) -instrumentin työohjelman vuosille 2023–2024. Kaksivuotisen ohjelman budjetti on 159 miljoonaa euroa. I3-instrumentti on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusväline, jolla tuetaan alueiden välisiä innovaatiohankkeita. Lue lisää…

Avoimet julkiset kuulemiset: Vaikuta EU:n päätöksentekoon!

Anna palautetta EU:n toimeenpanovirastojen toiminnasta

Palautejakso EU:n toimeenpano­virastojen toiminnasta on käynnissä! Palautejakso koskee mm. seuraavien virastojen toimintaa vuosina 2017­/2018–2021: Kuluttaja-, terveys-, maatalous- & elintarvike­asioiden toimeenpanovirasto, Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto ja Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto. Arvioinnissa tarkastellaan, onko operatiivisten tehtävien siirto virastoille lisännyt vaikuttavuutta, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Vaikuttaa voit nyt 7. huhtikuuta 2023 asti.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Jaa näkemyksesi elpymis­- ja palautumistukivälineen saavutuksista

Elpymis- ja palautumistukiväline on EU:n tärkein keino lieventää covid-19-pandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Kyseessä on elpymis- ja palautumistukivälineen väliarviointi ja arvioinnissa keskitytään tukivälineen ensimmäisen puoliskon saavutuksiin. Arvioinnissa tarkastellaan välineen vaikuttavuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta sekä sen avulla aikaansaatua EU-tason lisäarvoa. Aloite perustuu kyseisen asetuksen 32 artiklassa säädettyyn oikeudelliseen velvoitteeseen. Palautetta voi antaa 8. kesäkuuta 2023 asti.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

EU:n vammaiskorttia koskeva julkinen kuuleminen

Eurooppalainen vammaiskortin tarkoituksena on helpottaa vammaisten vapaata liikkuvuutta EU:ssa. Kortin myötä yhdessä EU-maassa tunnustettu vammais­asema olisi tunnustettava myös muissa EU-maissa. Kortin tarkoituksena on antaa sen hallitsijalle mahdollisuus etuus­kohteluun tietyissä palveluissa eri puolella EU:ta. Kortti pohjautuu EU:n vammaiskortin pilotti­hankkeeseen (ml. kulttuuri, vapaa-aika, urheilu ja liikenne), mutta sen on tarkoitus kattaa laajempi palveluvalikoima. Jaa näkemyksesi säädösehdotuksesta 5. toukokuuta 2023 mennessä.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suositus kansalais­vaikuttamisesta

Aloitteella pyritään edistämään toimenpiteitä, joilla tuetaan kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten laajaa ja merkityksellistä osallistumismahdollisuutta. Aloitteessa jäsenmaita kehotetaan luomaan kansalaisvaikuttamiselle, osallistumiselle, inklusiivisuudelle ja tuloksellisuudelle suotuisat toimintaympäristöt. Ohjaavia periaatteita kanaslaisvaikuttamiseen liittyen ovat läpinäkyvyys, avoimuus, tiedonsaanti, osallistavuus ja vastuuvelvollisuus. Kerro mielipiteesi 13. huhtikuuta 2023 mennessä.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)