Siirry sisältöön
Aurinkopaneeleita, vihreää ruohoa

Helmikuun 2023 uutiskirje on julkaistu!

Kevät on alkanut edetä pikkuhiljaa Brysselissä, ja aurinkokin on näyttäytynyt aina välillä. Helsinki EU Officen väki odottaa kevättä ja sen tuomia tapahtumia innolla! Tässä uutiskirjeessä suuntaamme katseemme moninaisiin aiheisiin kuten vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelmaan, EU:n globaaliin terveysstrategiaan ja uuteen Green Deal -hankkeiden tukitoimistoon. Tämän lisäksi voit syventyä mm. Horisontti Eurooppa -rahoituksen hakemisen parhaisiin käytäntöihin.

Uutiskirjeen loppupuolelta löydät tuttuun tapaan ajankohtaiset tapahtumatärpit ja avoimet julkiset kuulemiset, joiden kautta voit vaikuttaa EU-päätöksentekoon.

Aurinkoista hiihtolomaviikkoa!

Vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelma – kohti kilpailukykyisempää hiilineutraalia teollisuutta

Euroopan komissio julkaisi helmikuun alussa vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelman, jolla parannetaan Euroopan hiilineutraalin teollisuuden kilpailukykyä ja tuetaan siirtymää ilmastoneutraaliuteen. Suunnitelman tavoitteena on lisätä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavien hiilineutraalien teknologioiden ja tuotteiden tuotantokapasiteettia EU:n alueella. Lue lisää…

Horisontti Eurooppa -rahoituksen hakeminen: parhaat käytännöt

Tietokone, vihko, kahvikuppi

European Research Executive Agency (REA) on julkaissut ohjeet Horisontti Eurooppa –ohjelman hakuprosessien eri vaiheiden tueksi. EU-rahoitushakemuksen jättäminen on haastava tehtävä, sillä se vaatii huolellista suunnittelua, tarkkaa budjetointia ja saumatonta yhteistyötä. Lue lisää…

Eurooppalainen syöpäkuvantamisaloite käynnistynyt

Stetoskooppeja

Euroopan komissio käynnisti 23. tammikuuta eurooppalaisen syöpäkuvantamisaloitteen, jonka tarkoituksena on auttaa terveydenhuollon tarjoajia, tutkimuslaitoksia ja innovoijia hyödyntämään innovatiivisia datavetoisia ratkaisuja syövän hoidossa. Aloite on yksi EU:n syöväntorjuntasuunnitelman lippulaivahankkeista. Lue lisää…

Green Deal -hankkeiden tukitoimisto perustettu

Vihreitä lehtiä

Euroopan komissio on perustanut Green Deal -hankkeiden tukitoimiston (”Green Deal Projects support office”). Toimisto helpottaa hankkeiden välistä yhteistyötä, tarjoaa räätälöityä tukea hankkeiden vaikuttavuuden lisäämiseksi ja jakaa hanketoimijoiden kesken parhaita käytäntöjä. Tukitoimistolla on tärkeä rooli Europan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) implementoinnin vauhdittamisessa. Lue lisää…

Komissio julkaissut arvioinnin vuonna 2014 hyväksytyistä harjoittelun laatupuitteista

Nuoria tietokoneen ääressä

Euroopan komissio on julkistanut arvioinnin EU:n nykyisistä laatupuitteista harjoittelujaksoille vuodelta 2014. Arvioinnissa tarkastellaan puitteiden täytäntöönpanoa eri EU-maissa ja niiden vaikutuksia harjoittelujen laadun parantamiseksi EU:n alueella. Harjoittelujaksojen eurooppalaisista laatupuitteista annetun neuvoston suosituksen tavoitteena on ollut auttaa nuoria siirtymään koulutuksen jälkeen työelämään ja omaksumaan työelämätaitoja. Lue lisää…

Eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön syventäminen tiivistyy – 10 Erasmus+ -pilottihanketta on nyt valittu

EU-lippu, rakennus

Komissio on myöntänyt rahoituksen kymmenelle Erasmus+ -pilottihankkeelle, joiden tehtävänä on testata uusia eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön muotoja. Käynnistyvät hankkeet edustavat eurooppalaisen korkeakoulustrategian (30.9.2022) lippulaiva-aloitteita eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön syventämiseksi. Hyväksytyissä hankkeissa on mukana yli 90 korkeakoulua ja piloteissa on edustettuina 21 ”Eurooppalaiset yliopistot” -allianssia. Lue lisää…

EU:n globaali terveysstrategia parantaa ihmisten terveysoloja muuttuvassa maailmassa

EKG-mittari

Komissio on hyväksynyt30. marraskuuta uuden EU:n globaalin terveysstrategian, jonka myötä EU ottaa enemmän vastuuta keskeisistä maailmanlaajuisista terveyshaasteista ja terveyserojen kaventamisesta. Strategian mukaan maailmanlaajuiset terveyskysymykset ovat olennainen osa EU:n ulkopolitiikkaa sekä tärkeä aihepiiri EU:n strategisen riippumattomuuden kannalta. Lue lisää…

Sidosryhmäkonferenssi liikenteen automatisointiin ja digitalisointiin siirtymisen sosiaalisten vaikutusten lieventämisestä

Moottoriteitä, luontoa

Komission kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiassa tiedostetaan, että liikennealan automaatio ja digitalisaatio synnyttävät uusia haasteita liikennealan työntekijöiden osaamiselle Euroopassa ja osa alan perinteisistä työpaikoista on vaarassa hävitä. Samalla alan digitaalinen siirtymä voi tarjota uusia mahdollisuuksia etenkin naisille ja nuorille. Lue lisää…

Avoimet julkiset kuulemiset: Vaikuta EU:n päätöksentekoon!

Kerro mielipiteesi Euroopan aluekehitys- ja koheesiorahaston saavutuksista vuosina 2014–2020

Arvioinnissa tarkastellaan aluekehitys- ja koheesiorahastoista tuettujen investointien vaikuttavuutta, tehokkuutta ja vaikutuksia. Tämän lisäksi arvioidaan investointien johdonmukaisuutta muiden toimintapolitiikkojen kanssa, merkityksellisyyttä ja EU-tason lisäarvoa. Tarkoituksena on tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttivat investointien onnistumiseen tai epäonnistumiseen, hyviä käytäntöjä sekä investointien vaikutusta kasvuun, kestävään kehitykseen ja työpaikkojen luomiseen. Kerro mielipiteesi ja vaikuta – aikaa on 12. huhtikuuta 2023 asti(siirryt toiseen palveluun)

Ota kantaa kestävien tuotteiden ekologisen suunnittelun uusiin tuoteprioriteetteihin

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen EU:ssa myytävien tuotteiden laatuprioriteeteista. Ehdotus koskee kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua. Sillä halutaan parantaa EU:n alueella myytävien tuotteiden kestävyyttä soveltamalla niihin suorituskyky- ja tietovaatimuksia. Kuulemisen tarkoituksena on pyytää näkemyksiä uusien tuotteiden ryhmistä ja ensin toteutettavista toimenpiteistä, jotta prioriteetit voidaan asettaa läpinäkyvällä ja osallistavalla tavalla. Palautetta voi antaa 25. huhtikuuta 2023 asti(siirryt toiseen palveluun)

Lisää mahdollisuuksia toisessa EU-maassa opiskeluun – jaa näkemyksesi aloitteesta

Aloitteen tavoitteena on lisätä eurooppalaisten mahdollisuuksia opiskeluun ja opettamiseen toisessa EU-maassa. Tavoitteet koskevat kaikkia aloja ja kaikkia tasoja, eli sekä virallista että epävirallista oppimista ja arkioppimista. Aloitteella on tärkeä rooli eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden saavuttamisessa ja se on keskeinen osa eurooppalaista yhteistyötä. Aloitteen tavoitteena on mm. kartoittaa oppimiseen liittyvän liikkuvuuden esteitä, edistää oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja arvioida liikkuvuuteen kannustavia tekijöitä. Palautetta voi antaa 25. huhtikuuta 2023 asti(siirryt toiseen palveluun)

Anna palautteesi komission tulevaan strategisen ennakoinnin raporttiin 2023

Vuoden 2023 strategisessa ennakointiraportissa keskitytään EU:n sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen tulevaisuudessa. Siinä analysoidaan kestävyyteen liittyvien ympäristöllisten, sosiaalisten, taloudellisten ja geopoliittisten näkökulmien vuorovaikutusta ja niiden vaikutusta tulevina vuosikymmeninä tehtäviin poliittisiin valintoihin. Raportissa esitytetyillä analyyseillä ja suosituksilla pyritään vahvistamaan Euroopan mahdollisuuksia saavuttaa vuoden 2050 kestävyystavoitteet. Lisäksi pyritään vahvistamaan EU:n avointa strategista riippuvuutta ja maailmanlaajuista johtajuutta. Vaikuttaa voi 13. maaliskuuta asti(siirryt toiseen palveluun)