Siirry sisältöön
Tuulivoimaloita, auringonlasku

Huhtikuun uutiskirje!

Huhtikuu on vierähtänyt nopeasti Helsinki EU Officella ja toimiston arki on ollut tapahtumarikasta. Tässä uutiskirjeessä suuntaamme katseemme moniin ajankohtaisiin aiheisiin, kuten aloitteeseen kriittisten raaka-aineiden turvatun saannin varmistamiseksi, kiinnostuksenilmaisupyyntöön koskien alueellisia innovaatiolaaksoja sekä Euroopan komission tiedonantoon suunnitteilla olevasta vetypankista. Tuttuun tapaan olemme myös koonneet avoimia julkisia kuulemisia ja kuukauden tapahtumanoston, joka on tällä kertaa EU Design Day 2023.  

Kevät on ollut Brysselissä melko viileä, mutta kesän lähestyessä säät toivottavasti kääntyvät lämpimimmiksi ja aurinkoisemmiksi. Onneksi aivan nurkan takana häämöttelee myös vappu, joka on tärkeä juhla myös meille Brysselin suomalaisille. Juhlistamme vappua mm. kokoontumalla keskustaan sankoin joukoin skoolaamaan ja lakittamaan tunnetun Manneken Pis -patsaan. Helsinki EU Office toivottaakin iloista vappua kaikille!

Nettonollateollisuutta koskeva säädös: EU:sta puhtaan teknologian edelläkävijä

Euroopan komissio on julkaissut aloitteen nettonollateollisuutta koskevasta säädöksestä. Sillä pyritään kasvattamaan puhtaan energian tuotantoa EU:ssa ja samalla varmistamaan, että EU on valmis siirtymään puhtaaseen energiaan. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä EU:lla olisi riittävästi kapasiteettia tuottaa vähintään 40 prosenttia EU:ssa vuosittain käyttöön otetusta nettonollateknologiasta. Lue lisää…

Aloite kriittisten raaka-aineiden turvattujen ja kestävien toimitusketjujen varmistamiseksi

Puuhalkoja

Euroopan komissio on ehdottanut kattavia toimia kriittisten raaka-aineiden turvatun, monipuolisen, kohtuuhintaisen ja kestävän saannin varmistamiseksi EU:ssa. Kriittiset raaka-aineet ovat välttämättömiä monilla strategisilla aloilla, kuten nettonollateollisuuden, digiteollisuuden, ilmailu- ja avaruusteollisuuden sekä puolustuksen aloilla. Lue lisää…

Alueelliset innovaatiolaaksot – kiinnostuksenilmaisupyyntö on nyt auki

Euroopan komissio julkaisi kiinnostuksenilmaisupyynnön koskien alueellisia innovaatiolaaksoja 28. maaliskuuta 2023. Aloitteen tavoitteena on vahvistaa Euroopan innovaatiekosysteemejä ja valjastaa innovaatiopotentiaali vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. Lue lisää…

Digitaalinen Eurooppa -rahoitusohjelma: 1,3 miljardia euroa digitaalisen siirtymän ja kyberturvallisuusalan hankkeille vuosina 2023–2024

Digitaalisen kaupungin hologrammi

Euroopan komissio hyväksyi 24. maaliskuuta Digitaalinen Eurooppa -rahoitusohjelman kaksi monivuotista työohjelmaa vuosille 2023–2024. Työohjelmille myönnetään yhteensä lähes 1,3 miljardia euroa rahoitusta. Lue lisää…

Komissio juhlistaa EU:n sisämarkkinoiden 30-vuotispäivää ja ehdottaa uusia toimia sisämarkkinoiden kilpailukyvyn turvaamiseksi

Euro-symboli Euroopan keskuspankin edessä

Euroopan komissio julkaisi 16. maaliskuuta kaksi tiedonantoa, joissa juhlistetaan EU:n sisämarkkinoiden 30-vuotispäivää ja esitetään, miten unionin kilpailukyky voidaan turvata pitkällä aikavälillä. EU:n sisämarkkinat ovat maailman suurin sisämarkkina-alue, johon kuuluu 440 miljoonaa kansalaista ja ne ovat luonnollisesti koko EU:n kilpailukyvyn tärkeä veturi. Lue lisää…

Euroopan vetypankista tukea uusiutuvan vedyn tuotannolle ja käyttöönotolle

Vihreä köynöskasvi vihreällä taustalla

Euroopan komissio esitti 16. maaliskuuta tiedonannon Euroopan vetypankin rakenteesta ja tehtävistä. Euroopan vetypankin tehtävänä on tukea uusiutuvan vedyn tuotantoa ja käyttöönottoa EU:ssa sekä vedyn tuontia EU:hun kansainvälisiltä kumppaneilta. Vedyllä on keskeinen rooli EU:n hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä. Lue lisää…

Innovaatiorahasto: uusi rahoitushaku avoinna puhtaan teknologian hankkeisiin

Aurinkopaneeleita

Euroopan komissio on julkaissut innovaatiorahaston kolmannen pienimuotoisten hankkeiden rahoitushaun. Innovaatiorahasto on yksi maailman suurimmista innovatiivisten vähähiiliteknologioiden rahoitusjärjestelyistä. Sen varat tulevat EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien huutokaupasta saaduista tuloista. Käsillä olevalla rahoitushaulla edesautetaan EU:n teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Lue lisää…

Avoimet julkiset kuulemiset: Vaikuta EU:n päätöksentekoon!

Anna palautetta komission kriittisiä raaka-aineita koskevasta aloitteesta

EU:n on vihreän ja digitaalisen siirtymän toteuttamiseksi lisättävä ja monipuolistettava merkittävästi kriittisten raaka-aineiden tarjontaa, vahvistettava kiertotaloutta ja tuettava tutkimusta ja innovointia. Aloitteella pyritään monipuolistamaan kriittisten raaka-aineiden toimitusketjuja ja parantamaan niiden häiriönsietokykyä samalla varmistaen ympäristönsuojelun korkea taso. Jaa näkemyksesi 22. kesäkuuta 2023 mennessä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Jaa näkemyksesi komission virtuaalimaailmoja koskevasta visiosta

Euroopan komissio valmistelee aloitetta, joka koskee kehitteillä olevia virtuaaliympäristöjä, kuten metaversumeita. Vision tavoitteena on, että virtuaalimaailmat ovat avoimia, yhteentoimivia ja innovatiivisia ja niiden käyttö olisi kansalaisille ja yrityksille turvallista ja luotettavaa. Komission aloitteessa kuvataan visiota, sekä sen tuomia mahdollisuuksia ja haasteita. Vaikuttaa voit 3. toukokuuta 2023 asti(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Aloite matkustusasiakirjojen digitalisoinnista – ota kantaa

Digitaalisten matkustusasiakirjojen, kuten passien, myöntäminen voi olla helpompaa kuin fyysisten asiakirjojen ja ne voivat parhaimmillaan helpottaa kansainvälisen matkustamisen su­jumis­ta. Komission aloitteen tarkoituksena on digitaalisten matkustusasiakirjojen yhteisestä mallista päättäminen matkustamisen helpottamiseksi. Kerro mielipiteesi 28. kesäkuuta 2023 mennessä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

EU:n ilmastotavoite vuodelle 2040 – jaa näkemyksesi

Komission tiedonannolla käynnistetään prosessi, jonka avulla määritetään vuoteen 2040 ulottuva ilmastotavoite. Tavoitteella avitetaan EU:ta kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Ilmastotavoitteen tueksi laaditaan syvällinen vaikutus­ten­arvioin­ti, joka luo pohjaa tavoitteitta koskevalle säädösehdotukselle. Vaikuta nyt – aikaa on 23. kesäkuuta asti(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)